Sam’s Kledingactie voor Oeganda

15 september 2023

Op zaterdag 7 oktober a.s. van 09.30 tot 11.30 uur is weer de halfjaarlijkse kledinginzameling voor Sam´s Kledingactie! De kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel heel blij van wordt- kunt u dan weer komen inleveren bij onze kerk.

De ingezamelde goederen worden door Sam’s Kledingactie verkocht, en de opbrengst komt net als twee jaar geleden ten goede aan een project van Cordaid voor schoolkinderen en hun ouders in Oeganda, in het district Kamuli, in de regio Busaga.

 

WAT GEBEURT ER MET UW SPULLEN?

Sam’s verkoopt onze gedoneerde spullen aan bedrijven in tweedehands goederen. De opbrengst wordt besteed aan een project in Oeganda (Afrika) van moederorganisatie Cordaid dat er naar streeft om zoveel mogelijk kinderen basisonderwijs te bieden. Dit is een project dat wij in 2021 ook al ondersteund hebben. Sam’s heeft uiteindelijk een totaalbedrag nodig van € 75.000,-. Het project is in gang gezet, maar het totaalbedrag is nog niet bijeen, vandaar dat we dit keer weer gaan inzamelen  voor dit project.

Door uw steun kunnen kinderen weer naar school

De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes.  In  Oeganda is basisonderwijs gratis. Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool, die 7 jaar duurt.  Voor de COVID  pandemie, waardoor de scholen ook in Oeganda gesloten waren, ging zo’n 94% van de kinderen inderdaad naar de lagere school. Maar: slechts 67% maakte deze ook af! En maar 24% van de kinderen ging naar het voortgezet onderwijs. Volgens Cordaid is dit voltooiingspercentage na COVID nog afgenomen. Veel ouders zijn er aan gewend geraakt hun kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. Maar vaak ook is simpelweg de armoede bij de mensen zo groot dat ze het extra geld dat hun kind verdient niet kunnen missen. In dat geval probeert Cordaid deze ouders te helpen door ze een steuntje in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een schooluniform zit.

Daarnaast heeft recent onderzoek aangetoond dat tijdens de COVID lockdown veel meer meisjes op jonge leeftijd zwanger zijn geworden of uitgehuwelijkt zijn.

Gelukkig heeft het Oegandese ministerie van onderwijs (in tegenstelling tot vóór COVID) alle onderwijsinstellingen toegestaan om zwangere meisjes weer op scholen toe te laten.  Maar ondanks dat de scholen deze richtlijnen wel overnemen, moeten sommige ouders en gemeenschapsleden nog bewust worden gemaakt van de noodzaak om meisjes weer naar school te laten gaan.
Samen met de lokale onderwijsautoriteiten en ouderraden zorgt Cordaid ervoor dat schoolbesturen trainingen krijgen in hoe kinderen aan te moedigen om terug naar school te gaan. Zo bezoekt men   ouders thuis om het belang van onderwijs te bespreken en er worden ouderbijeenkomsten  georganiseerd. Daarnaast zijn er, ook via de media, terug-naar-school-campagnes en bewustwordings-evenementen.
Ten slotte gaan de scholen een subsidie krijgen voor het aantal leerlingen dat terugkeert naar school en de school ook afmaakt.

 

MET ONDERWIJS KANS OP EEN BETERE TOEKOMST
Het is wereldwijd en door verschillende onderzoeken bewezen: kinderen die naar school gaan en hun school afmaken, hebben later meer kans op een beter betaalde baan, zij trouwen op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin.
Bovendien sturen zij vaak op hun beurt hun kinderen – zoons én dochters –  ook naar school en gaan ook dezen daarmee een betere toekomst tegemoet.

Uw steun is onbetaalbaar

Door middel van uw gedoneerde spullen geeft U dus aan kinderen iets onbetaalbaars: Zij kunnen naar school  gaan, en daardoor mogelijk ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst creëren voor zichzelf en voor hun kinderen. Hoe langer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.

 

Met uw steun zorgen we ervoor dat de kinderen die niet naar school gingen of na Covid niet terug zouden komen, na de heropening naar school gaan of op school blijven.

 

 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl  (wat mag wel ingezameld worden: draagbare, schone kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. Let op: gordijnen mogen wel, maar kussens, dekbedden en knuffels niet!)  U kunt ook contact opnemen via 088-2080100.

Wilt u misschien de digitale nieuwsbrief  van Sam´s ontvangen? U kunt zich aanmelden op www.samskledingactie.nl

 

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen.

 

Ady Karsten

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]