Sams Kledingactie weer van start op 24/10

25 september 2020
Het is de bedoeling dat op zaterdag, 24 oktober bij onze kerk weer kleding, schoeisel en huishoudtextiel wordt ingezameld voor Sams Kledingactie/Mensen in Nood,
 van 9.30 tot 11.30 uur.

In het voorjaar heeft de organisatie Sam´s Kledingactie een groot deel van de inzamelactie moeten

annuleren door de uitbraak van het coronavirus, zo ook de actie die bij onze kerk zou plaatsvinden.

Nu de overheid de maatregelen versoepeld heeft, wil Sam´s toch graag weer een inzameling

organiseren, en wel op zaterdag 24 oktober a.s. Het Caritasteam (nieuwe naam voor de commissie

Kerk en Samenleving) helpt daar graag aan mee. Sam´s en wij van het Caritasteam denken dat een

inzameling, met inachtneming van alle door de overheid gestelde maatregelen (1,5 m afstand

houden, handen desinfecteren), op een veilige manier mogelijk is.

 

Het te steunen project

 

Sam’s Kledingactie steunt met de opbrengst van de inzamelacties de noodhulp- en

gezondheidszorgprojecten van Cordaid. Ethiopië is ook deze keer het actiedoel. De situatie daar

wordt door het COVID-19 virus steeds nijpender, daarom is het belangrijk juist nu een stap extra

te doen om de mensen daar te helpen.

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben. In dit gebied bestaan al jarenlang spanningen tussen

twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 zijn de spanningen tussen de twee

groepen sterk opgelopen, met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht

zijn. Zij hebben elders een tijdelijk onderkomen gezocht, maar nu de situatie gestabiliseerd is

keren velen weer terug naar hun dorp.

Echter als gevolg van hun afwezigheid en van de strijd is een groot deel van de lokale

infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd, of zelfs verwoest. Om

een levensvatbare terugkeer te garanderen is het noodzakelijk dat de dorpelingen middelen van

bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid gaat samen met de lokale

partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer.

Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid

gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt getracht een

herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

 

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar

vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in

moeilijkheden die verder weg wonen.

 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden

ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl (wel: draagbare kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken.

Let op: gordijnen mogen wel, maar kussens en dekbedden niet!) U kunt ook contact opnemen via 088-2080100.

Sam’s Kledingactie zamelt al ruim 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood, samen met honderden

vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt gesorteerd en verkocht aan commerciële partijen. De netto-opbrengst komt ten goede aan de projecten van Cordaid .

 

Ady Karsten

Meer nieuws

Geplaatst:
25 sep

Gebruiksaanwijzing Livestream Hofkerk

Sinds een paar weken is het mogelijk om via uw […]

Geplaatst:
23 sep

Fratelli Tutti – Nieuwe encycliek van paus Franciscus

Paus Franciscus zal op 3 oktober naar Assisi reizen om […]

Geplaatst:
18 sep

Momenten voor giften en flitsacties

Al enkele jaren ben ik, naast budgethouder (penningmeester) voor de […]

Geplaatst:
14 sep

Laudato sí middag groot succes

Op 12 september hielden we een Laudato Si-middag voor de […]

Geplaatst:
13 sep

Gastsprekers over het thema “Hoop”

Zoals bekend worden In de Martelaren van Gorcum in de […]

Geplaatst:
7 sep

Nieuwe predikanten in De Bron

Onze buurkerk,  “De Bron” heeft afgelopen zondag twee predikanten geïnstalleerd. […]