Sams kledingactie

2 september 2021

Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda

Op zaterdag 9 oktober a.s. van 09.30 tot 11.30 uur is weer de halfjaarlijkse kledinginzameling
voor Sam´s Kledingactie! U kunt dan kleding en schoenen die u niet meer draagt, maar waar
iemand anders misschien nog wel blij van wordt inleveren bij onze kerk. De ingezamelde
goederen worden door Sam’s Kledingactie verkocht, en de opbrengst komt deze keer ten goede
aan een project van Cordaid voor schoolkinderen en hun ouders in Oeganda, in het district Kamuli,
in de regio Busaga.

Door uw steun kunnen kinderen weer naar school
De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes.
In het Oegandese onderwijssysteem loopt het schooljaar van februari tot en met december. Sinds
1997 is basisonderwijs er gratis. Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool, die 7 jaar duurt.
Zo’n 94% van de kinderen gaat inderdaad naar de lagere school, maar slechts 67% maakt deze ook
af. Uiteindelijk gaat maar 24% van de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Cordaid verwacht
dat door de COVID-19 pandemie, waardoor de scholen ook in Oeganda gesloten waren, dit
voltooiingspercentage in Kamuli nog zal zijn afgenomen. Veel ouders zijn er nu aan gewend hun
kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. Cordaid probeert deze gewoonte te
doorbreken door via de scholen met de ouders in gesprek te gaan, om ze ervan te overtuigen hoe
belangrijk de basisschool is.

Maar vaak ook is de armoede bij de mensen zo groot, vooral nu veel
ouders geen werk of minder inkomsten hebben sinds COVID-19, dat ze de extra hulp van hun kind
simpelweg niet kunnen missen. In dat geval probeert Cordaid deze ouders te helpen door ze een
steuntje in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een schooluniform zit.

Uw steun is onbetaalbaar.

Met uw steun in de vorm van uw gebruikte kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er
samen met Cordaid voor dat kinderen die na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening
mogelijk toch weer naar school gaan. Die steun is werkelijk onbetaalbaar voor hen: door naar
school te gaan, maken zij kans om te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere
toekomst voor zichzelf te creëren!

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden
ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl (wat mag wel ingezameld worden: draagbare,
schone kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en
huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. Let op: gordijnen mogen wel, maar
kussens, dekbedden en knuffels niet!) U kunt ook contact opnemen via 088-2080100.
Wilt u misschien de digitale nieuwsbrief van Sam´s ontvangen? U kunt zich aanmelden op
http://www.samskledingactie.nl

 

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]