Toespraak pastor Marianus b.g.v. zijn installatie tot pastoor van C&F

11 juli 2021

Op 11 juli 2021 in onze pastor Marianus benoemd tot pastoor van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Foto’s van deze plechtigheid zijn ook op deze website geplaatst. Hieronder de toespraak die Pastor Marianus gehouden heeft:

Geachte Mgr. Hendriks, pater Bert Wooning SVD, beste parochianen van
ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, en allen hier en online
aanwezig: Fratelli Tutti, zusters en broeders!

Vandaag is een bijzondere dag voor onze regio-parochies en voor mij
persoonlijk, omdat Mgr. Henriks aan mij de taak als pastoor van Clara &
Franciscus heeft toevertrouwd.

Dit is voor mij een grote eer, en een teken van vertrouwen van ons Bisdom
Haarlem-Amsterdam in mij als de pastoor van deze grote gemeenschap.
Ik aanvaard deze uitdagende taak als teken van mijn missionaire leven en
mijn diep geloof in God, in Jezus die mij geroepen heeft om de vreugde
van het Evangelie met andere mensen te delen.

Voor deze nieuwe taak als uw pastoor reken ik graag op uw steun en
gebed. Samen met u allen – en ook degenen, die vandaag hier niet
aanwezig kunnen zijn –,  samen gaan we verder onderweg met God naar de
toekomst!
Sinds kort is er een Breed Pastoraal Toekomst-Beraad (BPTB) in het leven
geroepen om te komen tot een Beleidsplan voor ons Samenwerkings-
verband Clara & Franciscus.
Dit Beraad bestaat uit het Pastoraal Team, enkele adviseurs en andere
mensen die de wereldkerk, en de inclusieve en inter-culturele samenleving
weerspiegelen. We zochten b.v. naar een evenwicht tussen vrouwen en
mannen en zijn daarom blij met de zusters Dienaressen van de H. Geest SSpS,
die boven in de AnnaBon-pastorie wonen.

Met dit Toekomst-Beraad pakken we ook de draad weer op van de
Werkgroep ‘Ga en vernieuw mijn Huis’, die door de corona-crisis stil lag.
Leden van het Algemeen Bestuur van Clara & Franciscus participeren ook
in dit proces op weg naar een Parochieel Beleidsplan.
Zo’n Beleidsplan zal ook de steunpilaar zijn voor verdere opbouw van ons
Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In de komende maanden
zullen we stap voor stap steeds meer parochianen bij dit proces betrekken.

Ik hoop op uw ondersteuning en samenwerking. Een zeker participerend
leiderschap zal de karakteristiek zijn van mijn werkwijze als uw nieuwe
pastoor. Regelmatig wil ik mensen uitnodigen om mee te denken.
Dit geeft kans en ruimte aan alle parochianen om mee te werken aan
verdere opbouw van onze regio als een interculturele parochie-
gemeenschap.
De toekomst ligt nu in de handen van ons allen. En die toekomst willen we
samen bereiken. De Drie-Ene God is de Spirit en de drijfveer van onze
gemeenschap.

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken.​
Allereerst wil ik U, Mgr. Hendriks, van harte bedanken voor uw
aanwezigheid, en voor het vertrouwen en de zegen, die U aan mij hebt
geschonken.
Mijn dank gaat vooral uit naar mijn voorganger pater Bert Wooning, de
voormalige Administrator van ons samenwerkingsverband Clara &
Franciscus. Ik zie hem als een Johannes de Doper, die de weg goed voor
mij heeft voorbereid.
Hartelijk dank pater Bert voor alles, wat u gedaan hebt voor onze regio.
Mijn dank geldt ook de collega’s uit andere kerkgemeenschappen zoals de
Muiderkerk, Elthetokerk, De Bron, en Koningskerk.
Dank voor uw aanwezigheid. De oecumenische samenwerking gaat zeker
verder, ook in de toekomst.
Mijn dank gaat vooral ook naar het Algemeen Bestuur van ons
Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, naar alle locatiebesturen en
pastoraats-groepen, naar alle vrijwilligers en alle parochianen.
Dank u voor alles, wat u gedaan hebt en wat u ook in de toekomst wilt
doen voor onze parochies.

Mijn dank geldt ook hen, die veel werk verzet hebben voor deze viering.
Vooral dank ik de kosters, en de cantores en musici van het Koor
‘Jubilemus Domino’ van de Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap.
Last but not least wil ik u, alle mensen hier in de kerk en online, bedanken
voor uw aanwezigheid, medeleven en gebed; voor uw geduld en uw
luisterend oor.
Dank – dank en dank!

Wij zijn samen onderweg met God.
Pater Marianus Jehandut SVD

Meer nieuws

Geplaatst:
14 jul

Kruisbeeld van Kropholler in de Martelaren

  Dank zij de inspanningen van Paul v.d. Elst en […]

Geplaatst:
5 jul

Eerste communie 2024/2025

Het voor het eerst meedoen in het delen van brood […]

Geplaatst:
1 jul

Hildegard van Bingen middag in de Hofkerk – update

 Hildegard van Bingen-middag in de Hofkerk Het Samenwerkingsverband Clara & […]

Geplaatst:
21 jun

Bezoek Kloosterdorp Steyl

Bezoek Kloosterdorp Steyl: 27 juli 2024 Het Pastoraal-team van onze […]

Geplaatst:
18 jun

Voor vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand

Voor vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand Zoals al vele jaren […]

Geplaatst:
18 jun

Laudato Sí-middag in de St.Urbanus

Op zaterdag, 21 september 2024 vindt de derde Laudato Si’ […]