Uitnodiging voor een parochie dag over de toekomst

15 februari 2023

Beste parochianen,

 

Hierbij nodigen wij u allen uit voor een parochie middag over de toekomst van de Martelaren gemeenschap binnen het geheel van de Clara en Franciscus.

Deze middag wordt gehouden op zondag 19 maart – ze begint om 12.30 uur en eindigt om 15.00 uur.

 

De aanleiding is de noodzaak om binnen het samenwerkingsverband van Clara en Franciscus een centrum kerk aan te wijzen. In deze kerk concentreren zich de activiteiten voor de jongere generaties en voor het Familiepastoraat, dat opa’s en oma’s omvat en zich richt op kinderen en hun ouders. Deze concentratie geldt ook voor de ander activiteiten op het gebied van liturgie, geloofsverdieping en caritas / diaconie.

In een overgangsperiode zullen andere locaties enige tijd als steunpunt fungeren. Het bestuur van Clara en Franciscus is voorstander van een gefaseerde aanpak, maar ook voor een duidelijke keuze in dit voorjaar.

De kernvragen zijn:

-.Wat voor geloofsgemeenschap willen wij zijn in de naaste toekomst?

-.Welk kerkgebouw biedt de beste faciliteiten voor de toekomstige gemeenschap?

 

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen uit alle geledingen van de Martelaren gemeenschap deelnemen aan deze parochiemiddag.

Ook op de andere locaties van Clara en Franciscus worden zulke parochiemiddagen gehouden. Na alle hoorzittingen neemt het Bestuur van het Samenwerkingsverband een besluit en legt dit voor aan het bisdom.

 

Tijdens onze parochiemiddag wordt een presentatie gehouden als inleiding op het gesprek.

 

Nadere informatie over broodjes en aanmelding volgt spoedig.

Wilt u de datum nu alvast reserveren in uw agenda?

 

 

Namens het Locatiebestuur in samenwerking met de Pastoraatsgroep.

Arthur Anderegg                           en                           Jaap van der Meij

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]