Vastenactie: Schoon water op West Timor

13 januari 2024

Ik heb dorst en jullie hebben mij water gegeven (Matteüs 25,35)

Op 18 Februari, de eerste zondag van de Veertigdagentijd, komt zuster Elvira, SSpS na de viering een presentatie geven over ons Vastenproject:

 Schoon water op West Timor.

Zr Elvira komt uit Timor; zij woont in Den Haag.

Pater Yan heeft de aanvraag gedaan voor een eigen doel van onze Vastenactie 2024;  na een lange procedure is dit goedgekeurd. Het project wordt gedragen door de vijf parochies van ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In elke parochie wordt ons project gepresenteerd op de achtereenvolgende zondagen in de Veertigdagentijd. Dit start in de Martelaren van Gorcum-parochie.

 

Schoon water op West-Timor

Sommige afgelegen dorpen op West-Timor hebben gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. De lokale parochie gaat samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

 

Wat is er aan de hand?

Nog altijd zijn er op West-Timor dorpen, die gebrek hebben aan schoon water. In het noorden van het district Malakka liggen de dorpen Baunaba, Sonaf en Hulanok. De meeste mensen leven er van de verbouw van mais en cassave. Door droogte als gevolg van klimaatverandering blijven de opbrengsten achter. Veel mannen trekken weg, om elders een inkomen te verdienen. Daardoor wonen in de dorpen vooral vrouwen en ouderen.

 

Wat willen we bereiken?

De enige duurzame oplossing voor het waterprobleem is de aanleg van een waterleiding. De lokale kerkgemeenschap leidt het project. De bevolking respecteert nog altijd de tradities van de voorouders. De inwoners van de dorpen voelen zich sterk met elkaar verbonden en zijn gewend samen te werken en elkaar te helpen. Schoon water zal hun dagelijks leven makkelijker maken. Daarmee kunnen de mensen ook groenten verbouwen en verkopen om geld te verdienen.

 

Hoe doen we dat?

Onder leiding van de priesters van de parochie zullen lokale ondernemers en dorpelingen samen een waterleiding aanleggen: van de waterbron in Mausone naar de dorpen Baunuba, en Sonaf. Ook de inwoners van het dorp Husanok, dat vlakbij Baunaba ligt, zullen hiervan profiteren.

 

Donaties kunnen gegeven worden door middel van collectes. Aanbevolen wordt ook om te geven via de rekening van de Urbanuskerk in Duivendrecht IBAN: NL39RABO035 180 1863 onder vermelding “Vastenactie op West Timor”.

We streven naar een opbrengst van 8000 euro!

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]