Versoepeling coronamaatregelen

23 september 2021

Per 25 september a.s. worden een aantal coronamaatregelen, zoals die in de kerken gelden versoepeld. Hieronder volgt een opsomming:

  • De anderhalve meter maatregel wordt losgelaten. Niettemin vragen we ieder voorlopig toch elkaar de ruimte te geven;
  • Registratie bij binnenkomst in de kerk vervalt;
  • De dringende vraag om verant­woor­de­lijk­heid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd. Bezoekers van vie­rin­gen hoeven geen coronatoegangsbe­wijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
  • Volkszang is met ingang van 25 sep­tem­ber weer toe­ge­staan. Ook koren mogen weer in volle­dige samen­stel­ling zingen, op voor­waarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zang­en­sem­bles volgen.
  • De regel dat er bij de vre­des­wens geen han­den wor­den geschud blijft gehandhaafd.

 

Bij kerkgang wordt geen on­der­scheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevacci­neerd zijn, zeggen de bis­schop­pen. Wel roepen zij be­die­naren, vrij­wil­li­gers en andere gelo­vi­gen na­druk­ke­lijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of af­dwin­gen, maar wel zoals paus Fran­cis­cus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrien­den en voor alle volkeren’.

Meer nieuws

Geplaatst:
8 okt

50 jarig jubileum LWM

Op 7 november 2021 viert de Liturgische Werkgroep Martelaren haar […]

Geplaatst:
8 okt

Jubilemus Domino weer van start/Bladmuziek en opnames Mis van Albert de Klerk

Om te vieren dat we eindelijk weer allemaal mogen zingen […]

Geplaatst:
9 sep

Twee activiteiten Plein van Siena

Maria Magdalena Van 25 juni tot 9 januari 2022 brengt […]

Geplaatst:
2 sep

Sams kledingactie

Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda Op zaterdag 9 oktober […]

Geplaatst:
1 sep

Gastsprekers in de Martelaren

Themavieringen ‘Inclusieve Samenleving’   Dit najaar worden er 3 themavieringen […]

Geplaatst:
30 aug

Activiteiten in de Hofkerk – seizoen 2021/2022

Nu er breed gevaccineerd is en het einde van de […]