Vredesweek 16 – 24 september

11 september 2023

Dit jaar is het thema: On-Vrede en Nu?

Wat zegt PAX hierover ………

 

DEMOCRATIE ONDER DRUK

PAX is ontstaan vanuit de vredesbeweging die direct na de Tweede Wereldoorlog opkwam in Europa. Al sinds 1948

bouwt PAX in internationaal verband onvermoeid aan het bouwen en versterken van vrede. Eerst voornamelijk in

Nederland, waar we de grootste demonstraties uit de geschiedenis organiseerden, en later ook steeds meer in

conflictgebieden in het buitenland zoals Colombia, Zuid Soedan en Oekraïne.

Plekken waar iedere dag weer duidelijk wordt wat de gevolgen zijn van geweld, conflict en het

afbrokkelen van de democratie. Hier zien we ook wat het belang is van vredeswerk en wat het actief bouwen aan het

versterken van democratische waarden oplevert.

 

Toch blijkt steeds meer dat ook in Nederland de democratie onder druk staat, dat conflict, haat en geweld hier ook

dagelijks op de loer liggen en dat daarmee actief vredeswerk in Nederland weer harder nodig is dan ooit. Als

we de stand van zaken eerlijk opmaken zien we dat het systeem piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de

verdeling van macht uit balans is en dat het weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt gestaag afbrokkelt.

 

We zien bestuurders die ongecontroleerd hun gang kunnen blijven gaan, een overheid die haar burgers wantrouwt of

zelfs als vijand behandelt en beleid waarin de belangen van grote bedrijven voorrang krijgen op die van burgers, de

samenleving en de planeet. Dat baart ons grote zorgen, en daar moeten we iets mee. Want hoe kun je in buitenlandse

conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis in het land waar we gevestigd zijn op haar

grondvesten staat te schudden?

We moeten dus keihard aan de slag. Na decennialang belangrijk vredeswerk in buitenlandse conflictgebieden

landt ons vredeswerk weer hier, in Nederland. Om weer schouder aan schouder te bouwen aan een sterkere,

weerbare democratie die daadwerkelijk oog heeft voor de belangen van burgers en van kwetsbare mensen in de

samenleving, en met een oog dat kritisch kijkt naar het handelen van bedrijven, overheden en bestuurders.

 

Vredesviering op zondag 16 september in de Martelaren van Gorcum.

In de Watergraafsmeer willen we de Vredesweek vieren met een oecumenische viering samen met de Koningskerk (EBG), de protestante gemeente de Bron, Leger des Heils ditmaal in onze Martelaren van Gorcum kerk.

Op zondag 23 september wordt de Vredesweek afgesloten tijdens de eerste themaviering over Compassie en Diaconie, met als voorgangers Henk Baars en Frans Woortmeijer

Pastoraatsgroep  Janneke de Bruin en Ari van Buuren

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]