Walk for Homs

23 april 2021

Misschien herinnert u het zich nog. In 2017 hadden we in de Hofkerk vier thema-zondagen over het thema “Staan voor je geloof”. We verwelkomden toen pater Jan Stuyt sj die een mooie overweging hield over zijn ordegenoot pater Frans van der Lugt sj, de pater Jezuïet die een paar jaar daarvoor in Syrië vermoord was. Deze overweging kunt u hier teruglezen.

Deze week ontvingen we een email van Anne Claire van der Lugt, een jonge nicht van Pater Van der Lugt, die vanuit Nederland probeert het goede werk van haar oom voort te zetten. Hieronder integraal haar mail:

Beste Redactie,

Van 5 april tot en met 10 april 2022 organiseer ik, de jongste nicht van pater Frans van der Lugt sj, een pelgrimstocht van Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch ter nagedachtenis van mijn oom en voor de wederopbouw in Syrië. Graag wil ik u en de leden van  Parochiekerk HH Martelaren van Gorcum vragen om mijn initiatief te steunen.
Pater Frans van der Lugt sj (1938-2014)
Pater Frans van der Lugt sj was jezuïet en gaf zijn leven voor de mensen in Syrië. Voor de oorlog organiseerde Frans voettochten, zoals hij deze noemde. Dit waren flinke wandelingen waaraan duizenden christelijke en moslim jongeren en volwassenen meeliepen, want bij Frans was iedereen welkom. Er werd onderweg gedanst, gezongen, gepraat en gemediteerd. Frans woonde als één van de weinige nog in de belegerde Syrische stad Homs, waar hij onder andere hulp bood aan de mensen waarvoor het niet mogelijk was om te vluchten. Op 7 april 2014 werd hij vermoord in de tuin van zijn klooster, waar hij ook begraven is.

“Een flinke wandeling leidt tot bezinning en het verruimt je geest”, aldus Frans van der Lugt.Door de situatie in Syrië is er veel verwoest en daarom wil ik met Walk for Homs de inwoners van Syrië helpen met de wederopbouw van hun land. Dit doet ik niet alleen. Samen met de jezuïeten, de Jesuit Refugee Service (JRS), ZOA en de mensen die nog in Syrië wonen sla ik de handen in één. Alleen is hierbij ook financiële steun nodig.

Wandelen, samen herdenken en/of een donatie geven (2021-2022)
Walk for Homs bestaat uit vijf verschillende wandeltochten. De pelgrimstocht, een tocht van zes dagen en ruim 145 kilometer. Hierbij is het ook mogelijk om de eerste en de laatste etappe mee te lopen. Daarnaast bestaat ook de optie om een eigen pelgrimstocht naar ‘s-Hertogenbosch of nu al andere eigen wandelingen te lopen. Voor wie het wandelen niet is weggelegd is het mogelijk om net als de wandelaars een speciale mis bij te wonen in de Obrechtkerk in Amsterdam en/of in de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een donatie te doen. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om bij te kunnen dragen aan de wederopbouw van Syrië.“Pater van der Lugt heeft geweldig werk gedaan in Homs, zowel voor christenen als moslims. De Walk for Homs wil mensen in deze geteisterde stad een hart onder de riem steken.” Gerard de Korte, Bisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch

Projecten
Met Walk for Homs wordt de wederopbouw van Al Ard (‘Het Landgoed’) van Frans van der Lugt en de realisatie van het Frans van der Lugt Centre in Homs gesteund. Daarnaast zullen jongeren in de regio van Damascus kwalitatief onderwijs krijgen, zodat ook zij een toekomst kunnen opbouwen.

“Het leven van pater Frans van der Lugt sj was gewijd aan het bij elkaar brengen van mensen, verbondenheid stichten en er zijn voor de zwaksten in de samen­le­ving. Waar haat groeide werden geloof en liefde in hem juist sterker. Daarom draag ik Walk of Homs een warm hart toe.” Johannes W.M. Hendriks, Bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Aanmelden en sponsorgeld
Voor meer informatie, aanmelden en/of doneren kunt u terecht op de website https://www.walkforhoms.nl/. Het aantal plekken voor de pelgrimstocht en voor de herdenkingsdiensten is beperkt, dus het is raadzaam om u zo snel mogelijk aan te melden. Wanneer de aanmelding is voltooid, wordt er voor de wandelaars automatisch een actiepagina aangemaakt om zo sponsorgeld in te zamelen. Voor de mensen die graag één of beide speciale missen wilt bijwonen is dit optioneel.

Ik zou het enorm waarderen als u de leden van Parochiekerk HH Martelaren van Gorcum op de hoogte zou willen brengen van mijn initiatief via uw parochieblad , uw nieuwsbrief, uw social media kanalen en/of door een nieuwsbericht op uw website te plaatsen. Op deze manier kan iedereen indien gewenst op zijn of haar manier een bijdragen leveren aan de projecten die met Walk for Homs worden gesteund.

Mocht u vragen hebben bel of mail mij gerust via onderstaande gegevens. Ook hoor ik graag of en op welke manier u aandacht wil besteden aan mijn initiatief.

Alvast bedankt voor uw steun.

Met sportieve wandelgroet,

Anne Claire van der Lugt
anneclaire@elefunds.nl
06-25007958

Meer nieuws

Geplaatst:
3 dec

Adventsactie 2023

De Adventsactie is een actie van de Vastenactie. In onze […]

Geplaatst:
27 nov

De kerststal, grenzeloos mooi – Update

Op 17 december vindt de opening van de Kerststallententoonstelling plaats […]

Geplaatst:
20 nov

Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

Ook in 2024 van 21 t/m 28 januari is er […]

Geplaatst:
15 nov

Koffiebeuk 45 jaar

In oktober 2023 bestond onze koffiebeuk 45 jaar. 45 Jaar […]

Geplaatst:
23 okt

Orgel in de Noordbeuk

Zoals u vorige week zondag heeft kunnen zien, als u […]

Geplaatst:
8 okt

Pauselijke exhortatie LAUDATO DEUM – over de klimaatcrisis

LAUDATO DEUM   VAN DE HEILIGE VADER PAUS FRANCISCUS   […]