Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

20 november 2022

Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

Op zondag 15 januari vieren wij dit met oecumenische woord- en
gebedsviering in de Hofkerk.

Het thema van week van gebed is “Doe Goed Zoek Recht”
De kerken worden aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken.
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het
onrecht van ongelijkheid en racisme.
De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid komt
uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom,
kom op voor wezen, sta weduwen bij’.
Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de
Amerikaanse staat Minnesota.

De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde
eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt
dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren vereist dat we ervoor
open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid
is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in
onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere
menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat
na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om
onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

De gebeden en ontmoetingen in deze week hebben de kracht om ons diep te
veranderen – persoonlijk én als groep. Laten we openstaan voor Gods
aanwezigheid hierbij terwijl we de strijd aangaan voor gerechtigheid in onze
samenleving.
Tijdens de viering maken we ruimte om te luisteren naar verhalen van mensen
met diverse etnische achtergronden. De vertegenwoordigers en voorgangers
van De Bron, de Koningskerk, het Leger des Heils en de Hofkerk zijn bij de
voorbereiding er bij uitgekomen dat we een woord- en gebedsviering willen
houden. Dominee Clifton Walker van de Koningskerk verzorgt de overweging.
De muzikale ondersteuning wordt verleend door een koor van de Koningskerk.
Daarnaast is er ook samenzang met liederen uit de diverse kerken.

Laten we als Martelaren van Gorcum parochie onze medebroeders en -zusters
van harte welkom heten.

Janneke de Bruin en Ari van Buuren

Lees verder op: https://www.weekvangebed.nl/

Meer nieuws

Geplaatst:
30 nov

Zondagsvieringen in Noordbeuk

In het Hofnieuws van afgelopen oktober is door de voorzitter […]

Geplaatst:
24 nov
Geplaatst:
20 nov

Stilte activiteit en Vesperviering in de Advent

Zaterdag 10 december. Stilaan is er een traditie gegroeid, dat […]

Geplaatst:
7 nov

Hollandse Meesters 2.2

Feestelijke opening 18 December 2022, om 11.30 uur De expositie […]

Geplaatst:
3 nov

Gastsprekers in de Advent

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, zijn er ook in de […]

Geplaatst:
2 nov

Giving Tuesday

Sam’s Kledingactie sluit zich aan bij #GivingTuesdayNL   29 november […]