Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

2 januari 2023

Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

Op zondag 15 januari vieren wij dit met oecumenische woord- en
gebedsviering in de Hofkerk.

Het thema van week van gebed is “Doe Goed Zoek Recht”
De kerken worden aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken.
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het
onrecht van ongelijkheid en racisme.
De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid komt
uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom,
kom op voor wezen, sta weduwen bij’.
Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de
Amerikaanse staat Minnesota.

De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde
eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt
dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren vereist dat we ervoor
open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid
is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in
onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere
menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat
na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om
onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

De gebeden en ontmoetingen in deze week hebben de kracht om ons diep te
veranderen – persoonlijk én als groep. Laten we openstaan voor Gods
aanwezigheid hierbij terwijl we de strijd aangaan voor gerechtigheid in onze
samenleving.
Tijdens de viering maken we ruimte om te luisteren naar verhalen van mensen
met diverse etnische achtergronden. De vertegenwoordigers en voorgangers
van De Bron, de Koningskerk, het Leger des Heils en de Hofkerk zijn bij de
voorbereiding er bij uitgekomen dat we een woord- en gebedsviering willen
houden. Dominee Clifton Walker van de Koningskerk verzorgt de overweging.
De muzikale ondersteuning wordt verleend door een koor van de Koningskerk.
Daarnaast is er ook samenzang met liederen uit de diverse kerken.

Laten we als Martelaren van Gorcum parochie onze medebroeders en -zusters
van harte welkom heten.

Janneke de Bruin en Ari van Buuren

Lees verder op: https://www.weekvangebed.nl/

Meer nieuws

Geplaatst:
11 apr

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 […]

Geplaatst:
10 apr

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit […]

Geplaatst:
6 apr

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van […]

Geplaatst:
30 mrt

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van […]

Geplaatst:
17 mrt

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op […]

Geplaatst:
17 mrt

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur […]