Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

20 november 2023

Ook in 2024 van 21 t/m 28 januari is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Deze staat in het teken van het grote gebod:

Heb God lief… en je naaste als jezelf  aan de hand van Lukas 10 vers 25-37.

 

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf.

In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bijzonder dat zoveel verschillende groepen eensgezind samenwerkten aan de samenstelling van de oecumenische viering en de gebedspunten voor de acht dagen. Wij hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.’

De Week van gebed voor eenheid daagt uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, en actief stappen te zetten om onze wederzijdse onbekendheid en vooroordelen te overbruggen. Ook dit jaar kijken we er weer naar uit om met onze mede zusters en broeders van Gemeente de Bron, de Koningskerk, het Leger des Heils en de Martelaren van Gorcum parochie samen te bidden.

 

Op zondag 21 januari vieren wij dit met een oecumenische woord- en gebedsviering in de Protestantse Gemeente de Bron.

Inloop en ontvangst is vanaf 10.00 u  Aanvang van de viering is om 10.30 u.

 

Ari van Buuren van de Martelaren van Gorcum parochie verzorgt de overweging.

 

De muzikale ondersteuning wordt verleend door een koor van de Koningskerk.

Daarnaast is er ook samenzang.

Laten we als Martelaren van Gorcum parochie onze mede broeders en zusters ontmoeten in gemeente de Bron op zondag 21 januari 2024.

Janneke de Bruin en Ari van Buuren

Meer nieuws

Geplaatst:
3 dec

Adventsactie 2023

De Adventsactie is een actie van de Vastenactie. In onze […]

Geplaatst:
27 nov

De kerststal, grenzeloos mooi – Update

Op 17 december vindt de opening van de Kerststallententoonstelling plaats […]

Geplaatst:
15 nov

Koffiebeuk 45 jaar

In oktober 2023 bestond onze koffiebeuk 45 jaar. 45 Jaar […]

Geplaatst:
23 okt

Orgel in de Noordbeuk

Zoals u vorige week zondag heeft kunnen zien, als u […]

Geplaatst:
8 okt

Pauselijke exhortatie LAUDATO DEUM – over de klimaatcrisis

LAUDATO DEUM   VAN DE HEILIGE VADER PAUS FRANCISCUS   […]

Geplaatst:
20 sep

Klaverjassen met de collectanten

Na  2 lange Corona jaren werd op vrijdag 18 november […]