Wisseling van de wacht

23 augustus 2022

Wisseling van de wacht

Het is bijna niet voor te stellen dat er een tijd is geweest dat Ari van Buuren niet in de Martelaren van Gorcum aanwezig was.
Bijna 18 jaar drukt hij nu zijn stempel op liturgie, pastoraat, leerhuis en diaconie binnen onze parochie. Ver reikend is het contact met het Syrische vluchtelingenkamp in Beirut, “Bukra Ahla”; Voor de school daar hielden we met onze kinderen sponsorlopen.

Ari kwam binnen in oktober 2004 waar hij voorging in de uitvaartviering van zijn goede vriend Geert Vroom en daarna is hij nooit meer weggeweest. Zijn belangrijkste werk ging via de Pastoraatsgroep, waarvan hij eerst lid en sedert enkele jaren voorzitter was. Hij leidde ons door moeilijke tijden na het vertrek van Nico Essen, in de soms wat moeizame samenwerking met Coen van Loon en nu in goede coöperatie met de paters SVD.
We zijn Ari veel dank verschuldigd, want zonder hem zou onze gemeenschap er nu wel eens heel anders uitgezien kunnen hebben!

Maar aan alles komt een eind. De jaren gaan ook bij Ari tellen en hij wil, nu hij nog gezond is, een stapje terug doen, omdat er ook nog zoveel andere leuke en belangrijke dingen te doen zijn.
Dat wil niet zeggen dat u Ari nooit meer zult zien: hij blijft voorgaan in vieringen. doet enig pastoraal bezoekwerk en zal ook best nog wel eens een activiteit binnen onze gemeenschap organiseren, Maar niet meer zo prominent en op de voorgrond als tot nu toe.

Als Martelaren van Gorcumgemeenschap mogen we ons gelukkig prijzen dat we een opvolger voor Ari als voorzitter van de Pastoraatsgroep hebben gevonden in Jaap van der Meij, bij velen van u wel bekend. Jaap gaat al met enige regelmaat voor in onze Hofkerk en voelt zich, hoewel zijn “wortels” in de AnnaBon liggen, zeer betrokken bij onze gemeenschap.

Hieronder een korte “persoonsbeschrijving” van de gaande en komende man.

Ari van Buuren

Ari van Buuren (1945) is theoloog, psychotherapeut en intercultureel consulent. Hij werkte in het onderwijs, de kerk en de gezondheidszorg. Hij ervaarde, dat crisis of ziekte het begin van een spirituele reis kan betekenen. Bonhoeffer is een van zijn inspirators. In oktober 2004 ging hij voor het eerst voor in de Hofkerk – bij de uitvaart van Geert Vroom. Sindsdien werd hij voorganger en meelevend lid in de Martelaren van Gorcum. Na zijn emeritaat in 2010 als ziekenhuis-pastor in het UMC-Utrecht raakte hij nog meer betrokken bij de parochie: haar activiteiten, beleid, visie en toekomst. Hij wil het nu wat kalmer aan gaan doen. En: wellicht nog een boek schrijven over het gevecht van Jakob met de Engel (zie Genesis 32).

Jaap van der Meij

Jaap van der Meij (1953) studeerde eerst biologie. Later studeerde hij theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde 1985 af op een doctoraalscriptie over vernieuwing van de theologie na Auschwitz. Hij werkte als docent in de dekenale pastorale scholen in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, aan de opleidingen van pastorale werkers in Hengelo en Amsterdam en als docent in de diaken-opleiding van De Tiltenberg. Ook begeleidde hij pastores en vrijwilligers op het gebied van de volwassenen-catechese. Hij was 6 jaar voorzitter van de Katholieke Raad voor Jodendom en als zodanig ook adviseur van de Nederlandse bisschoppen. Hij werkte als basispastor in Amstelveen, Bovenkerk en Buitenveldert. Na zijn pensionering werkt hij als adviseur van de pastores in Amsterdam Oost en Zuid-Oost.

Feestje

Natuurlijk laten we Ari van Buuren niet “zo maar” gaan. We nemen afscheid met een “feestje” dat op zondag, 25 september zal plaatsvinden. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Met een Themabijeenkomst op 25 september willen we het afscheid van Ari van Buuren als PG-voorzitter en het aantreden van Jaap van der Meij als PG-voorzitter markeren.
Daarbij gaat het ons vooral ook om de toekomst en de transitie van de Kerk. Kernbegrippen zijn Verlangen, Verbinding en Verbeelding.
We hopen, dat er vele eigen en andere parochianen komen. We willen komen tot een uitwisseling over een kerk op weg van onderhoud naar bloei, een kerk vol passie en compassie.

10:30 Eucharistie              pater Marianus Jehandut en Ari v. Buuren, mmv LWM
11:30 Koffiebeuk               aangeklede koffie, speech voorzitter locatie bestuur

12:30 Kapel                         inloop en broodje

13:00                                    Opening interactieve Themabijeenkomst door Tim Stok,                                                dagvoorzitter

Doorstart – VERLANGEN, VERBINDING & VERBEELDING

  • Marianus Jehandut           Waar verlangen we samen naar?
  • Catharina Bonsel               Muzikaal intermezzo
  • Ari van Buuren                   Verbinding – een estafette
  • Jaap van der Meij              Verbeelding – de toekomst is al begonnen

14:25 Afsluiting door Tim Stok

aanmelding bij: secretariaat@hofkerk.amsterdam; tel. 665 38 30
graag ook vermelden, of u een broodje mee eet

Meer nieuws

Geplaatst:
18 jun

Voor vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand

Voor vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand Zoals al vele jaren […]

Geplaatst:
18 jun

Laudato Sí-middag in de St.Urbanus

Op zaterdag, 21 september 2024 vindt de derde Laudato Si’ […]

Geplaatst:
7 jun

Mensen wennen opnieuw aan mogelijkheid van een wereldoorlog, waarschuwt paus

Op 6 juni werd de landing herdacht 80 jaar geleden […]

Geplaatst:
7 jun

Hildegard van Bingen-middag in de Hofkerk

Het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus organiseert rond de sterfdag van […]

Geplaatst:
7 jun

Informatiemiddag Lourdes

GA MET ONS MEE   Lourdes bedevaart voor het samenwerkingsverband […]

Geplaatst:
6 jun

Wereldwinkel on tour

Stichting Vrijwilligerscollectief Het Elsengroen, Wereldwinkel Diemen heeft er voor gekozen […]