IMG_2134

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 mei weer een herdenkingsviering in de Hofkerk. Het thema van dit jaar:
.
.

De littekens, die de Tweede Wereldoorlog achterliet en nog steeds voelbaar zijn.

 .
Tijdens de herdenking laten wij ons leiden door de volgende gedachte:
Er is geen ander, er is alleen wij. En het is altijd wij geweest. Wij.
.
Toelichting
.
Om stil te staan bij het leed en de onderdrukking toen, in de wetenschap dat ontmenselijking en oorlogsgeweld tot op de dag van vandaag doorgaan.
.
De bijeenkomst begint om 19:30 uur
.
We hebben 3 sprekers.
.
Het geheel is voorzien van orgelmuziek.
.
Om 20:00 uur nemen wij 2 minuten stilte in acht. Vervolgens klinkt het Wilhelmus. Wij leggen bloemen bij de namen van de gevallen slachtoffers die zijn genoemd in de Mariakapel.
U bent van harte welkom!
.
Paul v.d. Elst
carte

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op onderstaand verzoek:

Er appte mij vandaag iemand, dat zij een bedrag wilde overmaken aan het project van Margot, maar dat dat niet lukte omdat een bankcode ontbrak. Ik heb Margot geappt en ze antwoordde:
Ik ben weer in Nederland
Ik weet dat ik geen landcode heb vermeld . Jullie kunnen beter geld naar mijn rekening sturen want anders gaan er transferkosten af en dat is niet weinig,
Mijn rekeningnummer is
NL 11 INGB 0001 8939 41
Ik heb nu nog € 3000 nodig.
Tot zover Margot!
Ik hoop dat je dit zou kunnen vermelden op de site, het zou jammer zijn als er onnodig kosten worden gemaakt.
Hartelijke groet,
Ady

 

Beste lezers,

onlangs kreeg ik een paar appjes van mede-parochiane Margot van Dam-Sudjono, bij velen van ons bekend. Margot is jarenlang vrijwilliger in onze parochie geweest, onder meer maakte ze lang deel uit van de Caritasgroep.  Margot is van Indonesische afkomst, en gaat regelmatig naar Indonesia om ook daar te werken als vrijwilliger. Met name is ze daar bezig voor wat wij altijd noemden het Huis van Pater Janssen, in Pematang Siantar, Noord Sumatra. Dit tehuis werd enige tientallen jaren geleden opgezet door de inmiddels overleden Nederlandse missionaris Pater Janssen om er zwaar gehandicapte (wees-)kinderen te kunnen opvangen, die voordien om allerlei redenen door de ouders aan hun lot werden overgelaten. De verzorging van de kinderen (en inmiddels ook ouderen, die er als kind zijn opgenomen) is er grotendeels in handen van religieuze zusters.

Wij als parochie (en ook onze PCI) hebben dit project in het verleden meermaals van harte financieel gesteund.

 

Of het huis inmiddels ook financieel ondersteund wordt door de Indonesische overheid is mij nog niet duidelijk. Wel dat het is ondergebracht in de stichting Bhakti Luhur (hoofdkantoor in Malang).

 

Margot is zeer betrokken bij dit huis. Zij heeft in het verleden heel veel acties voor het huis georganiseerd, maar is daarnaast ook persoonlijk zeer betrokken omdat zij een van de weeskinderen officieel heeft geadopteerd. Hierbij staat ze garant voor de financiële ondersteuning van dit meisje, genaamd Grace. Grace is zeer ernstig verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Ze lijdt aan cerebrale parese, en kan bijna niets. Zij bewoog zich altijd schuivend voort over de grond. Maar, appte Margot, `haar verzorgster, Zuster Lena vond dat Grace fysiotherapie moest krijgen, en na maanden fysiotherapie kon Grace een paar stappen strompelen. En ze kan nu op een stoel zitten.` Zo krijgen alle kinderen cursussen of activiteiten aangeboden om hun beperkte mogelijkheden te helpen ontwikkelen. Maar dat kost geld. Ook het vervoer van en naar activiteiten en cursussen kost veel geld, dat er niet is.

 

Margot stuurde een aantal foto´s mee, die hier helaas niet kunnen worden afgedrukt, maar waarop een keurig huis te zien is met kinderen en volwassen patiënten die zichtbaar blij zijn en goed verzorgd. Margot zegt zelf over de zo zwaar gehandicapte Grace: `Het is niet te begrijpen maar ze is vrolijk en nooit somber`

 

Maar nu heeft het huis dringend hulp nodig, zegt Margot:

Ze appte:

 

`Hallo Ady,
Ik ben nog steeds in Indonesia en ben druk bezig met een project. Wij hebben besloten om een auto te kopen voor het Huis van Pater Janssen, Bhakti Luhur, in Pematang Siantar, Noord Sumatra.´

 

`Een klein busje voor 8/9 personen`

 

 `Normaal zou ik nooit zo bedelen, maar de schrijnende situatie dwingt me hiertoe`

 

`De meeste mensen vragen zich af waarom er geen kop van de stichting boven mijn proposal staat. Ik heb briefpapier en enveloppen van de stichting maar mijn raadsman vond het beter om die niet te gebruiken want dan heeft de stichting het recht om geld van ons project te gebruiken. Ze heeft op dit moment ook geld nodig om de 2 busjes, die in de garage staan, te repareren. Dit betekent voor Pematang siantar iedere keer uitstel. Nu is het mijn privé project. Helaas moeten de mensen maar mij vertrouwen dat ik geen misbruik maak van hun gift.
Zodra we het busje gekocht hebben, gaan we officieel te werk en overhandigen het busje, onder toezicht van Pater Michael Hutabarat van de parochie Pematang siantar, aan panti Bhakti Luhur aldaar. Pater Michael heeft ook de verdere controle over het busje.
De stichting in Malang, Oost Java, weet hiervan en geeft haar toestemming voor dit project. `

 

´Vrienden die bereid zijn om samen met ons de auto te kopen, kunnen hieronder de gegevens vinden die hiervoor nodig zijn.

Bank : Bank Central Asia
Rek..nr.2133330330
Naam. Tandyo Hasan Dr.
Na storten melden bij M.T. Sudjono +31683798416`

 

Tot zover de berichtjes van Margot.

U begrijpt, wij als Caritasteam bevelen dit project van harte bij u aan. Margot appte dat ze inmiddels al 10.000 euro gedoneerd heeft gekregen van de in totaal 15.000 euro die nodig is voor het busje. Maar er is dus nog 5000 euro te gaan!

 

Wij hopen van harte dat u Margot en de kinderen niet vergeet!! Alle bijdragen zijn welkom, groot of klein!

Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Margot van Dam-Sudjono zelf. Stuurt u haar gerust een berichtje, haar telefoonnummer is  +31683798416.

 

Namens de Caritasgroep Hofkerk,

 

Ady Karsten

0913_Visual_16x9_WvG-1

Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

Ook in 2024 van 21 t/m 28 januari is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Deze staat in het teken van het grote gebod:

Heb God lief… en je naaste als jezelf  aan de hand van Lukas 10 vers 25-37.

 

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf.

In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bijzonder dat zoveel verschillende groepen eensgezind samenwerkten aan de samenstelling van de oecumenische viering en de gebedspunten voor de acht dagen. Wij hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.’

De Week van gebed voor eenheid daagt uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, en actief stappen te zetten om onze wederzijdse onbekendheid en vooroordelen te overbruggen. Ook dit jaar kijken we er weer naar uit om met onze mede zusters en broeders van Gemeente de Bron, de Koningskerk, het Leger des Heils en de Martelaren van Gorcum parochie samen te bidden.

 

Op zondag 21 januari vieren wij dit met een oecumenische woord- en gebedsviering in de Protestantse Gemeente de Bron.

Inloop en ontvangst is vanaf 10.00 u  Aanvang van de viering is om 10.30 u.

 

Ari van Buuren van de Martelaren van Gorcum parochie verzorgt de overweging.

 

De muzikale ondersteuning wordt verleend door een koor van de Koningskerk.

Daarnaast is er ook samenzang.

Laten we als Martelaren van Gorcum parochie onze mede broeders en zusters ontmoeten in gemeente de Bron op zondag 21 januari 2024.

Janneke de Bruin en Ari van Buuren

Logo-sams-kledingactie (orgineel)_0

Sam’s Kledingactie voor Oeganda

Op zaterdag 7 oktober a.s. van 09.30 tot 11.30 uur is weer de halfjaarlijkse kledinginzameling voor Sam´s Kledingactie! De kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel heel blij van wordt- kunt u dan weer komen inleveren bij onze kerk.

De ingezamelde goederen worden door Sam’s Kledingactie verkocht, en de opbrengst komt net als twee jaar geleden ten goede aan een project van Cordaid voor schoolkinderen en hun ouders in Oeganda, in het district Kamuli, in de regio Busaga.

 

WAT GEBEURT ER MET UW SPULLEN?

Sam’s verkoopt onze gedoneerde spullen aan bedrijven in tweedehands goederen. De opbrengst wordt besteed aan een project in Oeganda (Afrika) van moederorganisatie Cordaid dat er naar streeft om zoveel mogelijk kinderen basisonderwijs te bieden. Dit is een project dat wij in 2021 ook al ondersteund hebben. Sam’s heeft uiteindelijk een totaalbedrag nodig van € 75.000,-. Het project is in gang gezet, maar het totaalbedrag is nog niet bijeen, vandaar dat we dit keer weer gaan inzamelen  voor dit project.

Door uw steun kunnen kinderen weer naar school

De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes.  In  Oeganda is basisonderwijs gratis. Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool, die 7 jaar duurt.  Voor de COVID  pandemie, waardoor de scholen ook in Oeganda gesloten waren, ging zo’n 94% van de kinderen inderdaad naar de lagere school. Maar: slechts 67% maakte deze ook af! En maar 24% van de kinderen ging naar het voortgezet onderwijs. Volgens Cordaid is dit voltooiingspercentage na COVID nog afgenomen. Veel ouders zijn er aan gewend geraakt hun kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. Maar vaak ook is simpelweg de armoede bij de mensen zo groot dat ze het extra geld dat hun kind verdient niet kunnen missen. In dat geval probeert Cordaid deze ouders te helpen door ze een steuntje in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een schooluniform zit.

Daarnaast heeft recent onderzoek aangetoond dat tijdens de COVID lockdown veel meer meisjes op jonge leeftijd zwanger zijn geworden of uitgehuwelijkt zijn.

Gelukkig heeft het Oegandese ministerie van onderwijs (in tegenstelling tot vóór COVID) alle onderwijsinstellingen toegestaan om zwangere meisjes weer op scholen toe te laten.  Maar ondanks dat de scholen deze richtlijnen wel overnemen, moeten sommige ouders en gemeenschapsleden nog bewust worden gemaakt van de noodzaak om meisjes weer naar school te laten gaan.
Samen met de lokale onderwijsautoriteiten en ouderraden zorgt Cordaid ervoor dat schoolbesturen trainingen krijgen in hoe kinderen aan te moedigen om terug naar school te gaan. Zo bezoekt men   ouders thuis om het belang van onderwijs te bespreken en er worden ouderbijeenkomsten  georganiseerd. Daarnaast zijn er, ook via de media, terug-naar-school-campagnes en bewustwordings-evenementen.
Ten slotte gaan de scholen een subsidie krijgen voor het aantal leerlingen dat terugkeert naar school en de school ook afmaakt.

 

MET ONDERWIJS KANS OP EEN BETERE TOEKOMST
Het is wereldwijd en door verschillende onderzoeken bewezen: kinderen die naar school gaan en hun school afmaken, hebben later meer kans op een beter betaalde baan, zij trouwen op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin.
Bovendien sturen zij vaak op hun beurt hun kinderen – zoons én dochters –  ook naar school en gaan ook dezen daarmee een betere toekomst tegemoet.

Uw steun is onbetaalbaar

Door middel van uw gedoneerde spullen geeft U dus aan kinderen iets onbetaalbaars: Zij kunnen naar school  gaan, en daardoor mogelijk ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst creëren voor zichzelf en voor hun kinderen. Hoe langer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.

 

Met uw steun zorgen we ervoor dat de kinderen die niet naar school gingen of na Covid niet terug zouden komen, na de heropening naar school gaan of op school blijven.

 

 

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl  (wat mag wel ingezameld worden: draagbare, schone kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. Let op: gordijnen mogen wel, maar kussens, dekbedden en knuffels niet!)  U kunt ook contact opnemen via 088-2080100.

Wilt u misschien de digitale nieuwsbrief  van Sam´s ontvangen? U kunt zich aanmelden op www.samskledingactie.nl

 

Cordaid en Sam’s Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen.

 

Ady Karsten

Untitled-1

U sponsort toch ook Bukra Ahla…?

Zoals u weet lopen de kinderen van o.a. de Lidwina Basisschool op 17 juni a.s. een sponsorloop voor Bukra Ahla, het vluchtelingenkamp in Libanon, Alle bijzonderheden erover leest u hier.

De kinderen die meedoen gaan met hun sponsorformulier hun vrienden en familie langs en wellicht ook een aantal kerkgangers. Maar ze bereiken natuurlijk niet iedereen en zo bereiken ze misschien ook u niet.

Maar hopelijk draagt ook u Bukra Ahla een goed hart toe en bent u bereid om bij te dragen aan de noden van dit vluchtelingenkamp. U kunt bijdragen via deze QR-code,

of via NL13 INGB0000122588 tnv HH Martelaren van Gorcum o.v.v. “sponsorloop”.

Bij de QR-code staat als standaardbedrag €10 ingevuld, maar u kunt dit bedrag wijzigen.

 

Om aan hetr einde van de dag bekend te kunnen maken hoeveel de sponsorloop heeft opgebracht zou het fijn zijn als u uw deelname en het bedrag dat u overmaakt via mail zou willen melden aan de organisator Erika van Hove. erika.vanhove@icloud.com

Namens de organisatie en natuurlijk namens Bukra Ahla: hartelijk dank!

Logo-sams-kledingactie (orgineel)_0

Sam’s kledingactie

SAM’S KLEDINGACTIE zamelt 29 april kleding e.d. in voor betere gezondheidszorg in Ethiopië

Op zaterdag 29 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur houdt het Caritasteam van onze kerk weer een inzameling voor de organisatie Sam’s Kledingactie, dat deel uitmaakt van hulporganisatie Cordaid. Deze keer kunt u naast goede, draagbare kleding en schoeisel ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel inleveren.

 

 

Welk huishoudtextiel wil Sams zoal graag hebben:

dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, hand- doeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken. Sam’s vraagt u wel deze artikelen apart van de kleding te verpakken in een gesloten plastic zak. (Wij mogen van de organisatie geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aannemen).

 

Wat gebeurt er met uw spullen?

Sams verkoopt ze aan handelaren, en de opbrengst ervan komt ten goede aan een project van hulporganisatie Cordaid. Ditmaal is dat een project waarbij gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd.

 

Het project: verbeterde gezondheidszorg in Ethiopië

Zwangerschap, geboorte en de eerste levensjaren; het zijn in Nederland doorgaans vreugdevolle gebeurtenissen. Maar in veel Afrikaanse landen is veilig bevallen niet vanzelfsprekend. Door een gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend veel moeders en jonge kinderen aan complicaties die verholpen hadden kunnen worden, zoals diarree, malaria of ondervoeding.

Dit is enorm toegenomen door de extreme droogte van de afgelopen jaren in het gebied. De bevolking is nog kwetsbaarder geworden dan voorheen, doordat oogsten mislukken en het vee sterft.

Mensen hebben hierdoor minder eten en missen inkomsten om gezondheidszorg te kunnen betalen.

Naamloos

Giving Tuesday

Sam’s Kledingactie sluit zich aan bij #GivingTuesdayNL

 

29 november 2022 is het GivingTuesday, een wereldwijde geefdag om samen meer goed te doen.

Stichting Sam’s Kledingactie heeft zich bij dit initiatief aangesloten en wil tijdens GivingTuesday zoveel mogelijk kleding en geld inzamelen ten behoeve van de noodhulpprojecten van o.a. Cordaid en het Armoedefonds.

Daarnaast is het doel om op deze dag zoveel mogelijk nieuwe vrijwilligers te werven die structureel of alleen tijdens de speciale voor- en najaarsacties kleding voor Sam’s willen inzamelen.

 

GivingTuesday is een wereldwijde vrijgevigheidsbeweging en is sinds 2019 ook in Nederland actief via hashtag #GivingTuesdayNL.

Deze dag is bedoeld als tegenwicht voor Black Friday en Cyber Monday, dagen die gekenmerkt worden door kopen en (zelf) hebben.

Giving Tuesday staat juist in het teken van iets voor een ander over hebben.

Gezamenlijk vieren we GivingTuesday met miljoenen mensen over de hele wereld die deelnemen aan deze wereldwijde geefdag.

Als goede-doelenstichting steunt Sam’s dit initiatief van harte, omdat zij dagelijks zien hoe broodnodig deze giften in geld, goed en aandacht zijn voor heel veel mensen, in binnen en buitenland.

 

GivingTuesday werd in 2012 gelanceerd als een eenvoudig idee: een dag creëren die mensen aanmoedigt om goed te doen. In de afgelopen zeven jaar is dit idee uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die honderden miljoenen mensen inspireert om te even, samen te werken en vrijgevigheid te vieren. Mensen tonen op veel manieren hun vrijgevigheid op GivingTuesday. Of het nu gaat om iemand aan het lachen maken, een buurman of een vreemde helpen, opstaan voor een probleem of mensen waar we om geven, of iets van wat we hebben geven aan degenen die onze hulp nodig hebben.

 

Wil jij bijdragen aan onze #GivingTuesday-actie?

Kijk dan op www.samskledingactie.nl of op de social media kanalen van Sam’s Kledingactie. Hier lees je wat jij kunt doen, wat jij kunt geven.

Voor meer informatie over GivingTuesday en #GivingTuesdayNL ga je naar www.givingtuesday.nl

 

Elke daad van vrijgevigheid telt en iedereen heeft iets te geven!

Wat geef jij?

207

Klaverjasavond van de collectanten komt weer terug!

Sinds de laatste klaverjasavond in november 2019 is er veel veranderd.

Twee jaar lang konden de collectanten niet rond gaan en ging de door hun jaarlijks georganiseerde klaverjasavond niet door.

Maar nu in 2022 willen we het weer proberen.

Een klaverjasavond op vrijdag 18 november om 20.00 uur

Het zal dit jaar een bijzondere avond worden. Een avond zonder Agnes en Harry Verstegen, maar ook een avond zonder Jan Hilhorst.

 

Dit jaar zal de winnaar een echte wisselbokaal in ontvangst mogen nemen. De avond zal misschien wat anders verlopen dan u gewend bent, maar mede door de collectanten en enkel andere parochianen zal deze avond zeker de moeite waard zijn.

Maar het aller belangrijkste bent u. U als deelnemer van deze avond. Een avond vol sportiviteit en gezelligheid

Geef u nu op bij één van de collectanten of bij Koster Bert Hilhorst.

 

De kosten voor deze avond zijn € 2,– per persoon

Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee en om20.00 starten we met het kaarten.

Vraag familie en vrienden om ook mee te doen. Hoe meer mensen hoe groter de speelvreugde!

 

Namens het Collectantencollege,

Bob Michels, Kees de Haan

en Bert Hilhorst

Schermafbeelding-2022-09-12-om-10.51.13

Duurzaamheidsprijs voor Repair-café

Repair Café-bedenker Martine Postma, één van de huurders van de benedenverdieping van onze pastorie, heeft de prestigieuze Leopold Kohr-prijs 2022 gewonnen. De prijs werd op 9 september uitgereikt in Salzburg in Oostenrijk. De Leopold Kohr-prijs wordt om de drie jaar toegekend aan mensen en initiatieven die zich inspannen voor een duurzame wereld waarin zelfstandigheid en de menselijke maat centraal staan.

Bijzonderheden over het Repair Café en de prijs vindt u op de website van het Repair Café via deze link.

Pax

Oorlogswinter, film van Jan Terlouw

Op 20 september a.s. zou in het kader van de Vredesweek de film “Slag om de Schelde” in de pastorie worden gedraaid. Tot ons verdriet is deze film momenteel niet beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat we géén film draaien! We zijn heel blij u te kunnen aankondigen dat we beslag hebben kunnen leggen  op de beroemde film “Oorlogswinter” naar het gelijknamige boek van Jan Terlouw.

Dus noteer in uw agenda: 20 september 2022 – 19.45 uur – “Oorlogswinter”

Pastorie Martelaren van Gorcum.

Zoetmulderzaal

Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam

 

Vredesfilm in de PAX vredesweek in samenwerking met

Protestantse gemeente de Bron, EBG Koningskerk,

Parochie HH Martelaren van Gorcum.

Oorlogswinter is een Nederlandse bioscoopfilm uit 2008,
gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan Terlouw
.
Het is de ijskoude winter van 1944/1945. Nederland is bedekt met een dik pak sneeuw. De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. In het westen van Nederland heerst grote honger, waardoor veel mensen naar het oosten trekken om daar voedsel te vinden voor hun gezinnen. In een dorpje in de buurt van Zwolle woont de veertienjarige Michiel, die niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet.
Dit tot ergernis van zijn vader, die als burgemeester vooral bezig is om escalaties in het dorp te voorkomen. Als zijn buurjongen Dirk, die meedoet aan een overval op het munitiedepot, aan Michiel vraagt of hij een brief aan iemand wil bezorgen als het mis gaat, voelt hij zich eindelijk serieus genomen. De overval blijkt verraden, Dirk wordt opgepakt en degene bij wie hij de brief moet bezorgen, is doodgeschoten door de Duitsers. Hij leert al snel dat goed en kwaad dicht bij elkaar liggen. Die laatste oorlogsmaanden zal hij zijn hele leven met zich meedragen. Hij zal nooit meer dezelfde zijn.
Na de film gaan we de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd.
Generatie Vrede is aan zet!
Van harte Welkom!

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.