Paus Franciscus

Fratelli Tutti – Nieuwe encycliek van paus Franciscus – update

Er is inmiddels een voorlopige Nederlandse vertaling van de encycliek Fratelli Tutti beschikbaar. U kunt de tekst lezen door hier te klikken.

**********

Paus Franciscus zal op 3 oktober naar Assisi reizen om daar zijn nieuwe encycliek te openbaren.

De encycliek met de naam Fratelli Tutti zal de sociale, politieke en economische verplichtingen behandelen, die voortvloeien uit de broederschap tussen alle mensen als kinderen van God.

In het Nederlands zou de titel van deze encycliek vertaald kunnen worden als Allen, broeders en zusters. De paus liet zich hiervoor inspireren door een tekst van de Heilige Franciscus, gericht aan zij broeders,

De encycliek zal veel thema’s behandelen die de paus al eerder heeft besproken in zijn algemene audiënties over de katholieke sociale leer in het licht van de huidige coronacrisis.: menselijke broeder- en zusterschap, de gelijke waardigheid van alle mensen, de voorkeursoptie voor de armen, de verplichting tot solidariteit. Zorg voor het milieu en de deugd van het stichten van vrede zullen naar verwachting ook deel uitmaken van de encycliek.

Franciscus publiceerde twee eerdere encyclieken: Lumen Fidei uit 2013 en Laudato Sí uit 2015.

Naar verwachting zal de tekst in dezelfde week van publicatie ook in het Nederlands verschijnen.

snelheidscontrole-Politie-nl-455

Momenten voor giften en flitsacties

Al enkele jaren ben ik, naast budgethouder (penningmeester) voor de Martelaren ook budgethouder
van de Graankorrel. Mooi is dat de Graankorrel, ondanks haar eigen zorgen, de zorg voor de PCI nooit
verminderd heeft. Ik ben dat als een uitdaging gaan zien. De Martelaren zou op het gebied van de PCI
echt meer kunnen betekenen. Toen Annette Kouwenhoven op onze weg kwam, was daar een
moment waar Ellie Togni en ik namens de parochie meer konden doen. Annette maakt als vrijwilliger deel uit van het Straatsignaleringsteam, dat actief hulp biedt door aan ongedocumenteerden in
Amsterdam. Het gaat daarbij om heel basale hulp als voedsel en onderdak in de wintermaanden. Een
verslag van de activiteiten vindt u hier op onze website. Voor de fondsenwerving zocht het
Straatsignaleringsteam financieel onderdak. Dat hebben wij als parochie geboden. Uiteindelijk werd
er behoorlijk veel geld bijeengebracht door vele particulieren en instellingen en ook eigen potje van
het caritasteam van de parochie heeft kleine schenkingen gedaan. Wat een prachtig initiatief, dit
Signaleringsteam, dat dit moeilijke werk durft aan te pakken. Mooi dat wij als parochie van dienst
konden zijn.
.
De ramp in Libanon werd een volgend actie moment. Na een oproep van Ari van Buren brachten
parochianen en bekenden in een flitsactie samen met cofinanciering van het eigen caritasteam een
bedrag van euro 4.300 bij elkaar om twee lokale relaties van Ari in Libanon tenminste enigszins
financieel te ondersteunen na de afschuwelijke ramp die Beiroet trof.
.
Een volgend moment willen wij graag met u afstemmen. Er is bij het caritasteam nog financiële
ruimte voor directe hulpverlening. Kleine giften zijn dus mogelijk. Maar ook een nieuwe flitsactie met
cofinanciering hoort tot de mogelijkheden. Laat weten als u iets voor iemand of een doel wilt doen.
Neem daar rustig contact met ons over op. Bij giften of acties rekenen wel wij altijd ook op uw eigen
inhoudelijke inzet. Het idee is steeds om vanuit de parochie samen ook iets voor anderen te doen.
Met dank aan de Graankorrel voor de uitdaging.
.
Tim Stok en René van Eunen
Caritasteam Hofkerk

 

2020-05-13_laudato-si_logo1200

Milieu, klimaat, duurzaamheid, bio-diversiteit

De nieuwste aflevering van “Saamhorig”, het blad van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus, heeft als thema “5 jaar Laudato Sí”. Alle aandacht voor het eerste lustrum van de milieu-encycliek van Paus Franciscus. (U leest de nieuwste Saamhorig hier)

Het thema duurzaamheid en milieu leeft ook bij een groot aantal parochianen van de Martelaren. Maar het is heel belangrijk dat we – nu alle aandacht naar corona uitgaat –  allemáál het grote belang van een goede zorg voor onze aarde blijven inzien en er ook naar handelen!

Harry Danes stelt dit in onderstaand persoonlijk artikel nog eens aan de orde.

Er zijn allerlei thema’s, die betrekking hebben op ons gedrag met het oog op onze ‘aarde’ en waarvoor alle alarmbellen afgaan. De samenhang tussen de thema’s is evident en het is inmiddels duidelijk, dat wij onze manier van ‘zijn op deze aarde’ zullen moeten aanpassen om grote problemen voor de generaties na ons te voorkomen of in ieder geval te reduceren.

Deze vakantie heb ik nog een gesprek gehad met een familielid, dat de mening was toegedaan, dat ik me te druk maakte, dat ik door deze levenshouding het risico loop te weinig te genieten van het leven. En ja, dat het handelen op individueel niveau zo weinig oplevert en dat er veel meer op gezamenlijke maatregelen moet worden aangestuurd. Vooral het laatste ben ik met hem eens. Den Haag laat volgens mij door het sparen van de kool en de geit onze kinderen en kleinkinderen in de steek. Maar door individueel handelen te verbeteren, persoonlijke bijdragen te leveren, kun je toch een verschil maken. Zeker als grotere groepen mensen dezelfde stappen gaan zetten.

Wat doe ik zelf? En lukt het me regelmatig om het gewenste handelen consequent toe te passen? Wat kun je doen als de voorkeur minder uitgesproken is? Het is zo, als het gekozen handelen dicht bij je voorkeur ligt is het minder moeilijk, vraagt het minder van je. Wat bedoel ik daarmee? Een voorbeeld met het oog op vervoer. Voor mij is het rijden met een auto altijd een verplichting geweest. Je moet om allerlei redenen van A naar B en de auto is zeker met een gezin dan een heel fijn alternatief. Nadat mijn echtgenote is overleden en mijn kinderen op zichzelf zijn gaan wonen, was het voor mij niet moeilijk meer de auto af te schaffen. Ik fiets heel graag, kan op veel plaatsen gemakkelijk komen. Als de afstand te groot is, pak ik de trein naar een plaats, waarvandaan ik het geen probleem vindt om op de fiets of vouwfiets op de plaats van bestemming te komen. Meestal pak ik dan een station dat op zo’n 20 – 30 km. afstand ligt, zodat er wat te fietsen is. Ik geniet van de tocht, vaak vooraf uitgezet met hulp van de knooppunten. Als onderweg het weer opeens omslaat, blijf ik wat langer in de trein zitten. Ik word ondersteund door het feit, dat ik niet echt meer haast hoef te hebben, ben met pensioen. Ik heb altijd iets, krant of boek of iets te puzzelen mee om me onderweg te vermaken. Voor mensen, die de activiteit fietsen minder leuk vinden, kan het fietsen over kleinere afstanden toch een mogelijkheid zijn om een bijdrage te leveren.

Zo liggen andere bijdragen van mij in veel dagelijkse zaken, zoals het scheiden van afval, eten, schoonhouden van mijn leefomgeving, kleden en omgaan met spullen. Ons handelen kan met het oog op deze zaken in relatie tot de thema’s worden bijgesteld. Picknicken prima? Resten? Volgens mij kost het geen moeite alles weer mee te nemen na de activiteit. Je neemt minder mee terug. Maar tenminste kun je de moeite nemen de resten verpakt bij de vuilnisemmer te zetten, die in de buurt van je picknickplek staat. En niet zoals ik een moeder met kind de rest op straat zag gooien  tijdens een milieu-week op school. Tegenwoordig kun je buurtgenoten in Diemen rond zien lopen met vuilniszak en grijper om het vuil op straat in te doen. Kinderen vinden het leuk om te doen en het leereffect is een gewenste houding met het oog op de omgang met vuilnis.

Het voert te ver om alle bijdragen langs te lopen. Ben ik altijd consequent? Nee hoor, niet leefbaar, plastic verzamel ik op een manier waarvan veel mensen de kriebel zullen krijgen. Ik gooi het nadien in de daarvoor bestemde bakken. Ik ben nog steeds niet zover om plastic in de winkel te laten liggen. Het kost me teveel moeite/tijd om alles  op een niet milieu belastende manier te kopen. Dat beschouw ik als mijn zwakke punt. Verder doe ik mijn uiterste best en probeer ik gewoonten te ontwikkelen, die zoveel mogelijk het milieu sparen.

Harry Danes

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.