f2b8d9ab98e0cb5a48f99d1bbdd3f0a0ec6e44fd

Walk for Homs

Misschien herinnert u het zich nog. In 2017 hadden we in de Hofkerk vier thema-zondagen over het thema “Staan voor je geloof”. We verwelkomden toen pater Jan Stuyt sj die een mooie overweging hield over zijn ordegenoot pater Frans van der Lugt sj, de pater Jezuïet die een paar jaar daarvoor in Syrië vermoord was. Deze overweging kunt u hier teruglezen.

Deze week ontvingen we een email van Anne Claire van der Lugt, een jonge nicht van Pater Van der Lugt, die vanuit Nederland probeert het goede werk van haar oom voort te zetten. Hieronder integraal haar mail:

Beste Redactie,

Van 5 april tot en met 10 april 2022 organiseer ik, de jongste nicht van pater Frans van der Lugt sj, een pelgrimstocht van Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch ter nagedachtenis van mijn oom en voor de wederopbouw in Syrië. Graag wil ik u en de leden van  Parochiekerk HH Martelaren van Gorcum vragen om mijn initiatief te steunen.
Pater Frans van der Lugt sj (1938-2014)
Pater Frans van der Lugt sj was jezuïet en gaf zijn leven voor de mensen in Syrië. Voor de oorlog organiseerde Frans voettochten, zoals hij deze noemde. Dit waren flinke wandelingen waaraan duizenden christelijke en moslim jongeren en volwassenen meeliepen, want bij Frans was iedereen welkom. Er werd onderweg gedanst, gezongen, gepraat en gemediteerd. Frans woonde als één van de weinige nog in de belegerde Syrische stad Homs, waar hij onder andere hulp bood aan de mensen waarvoor het niet mogelijk was om te vluchten. Op 7 april 2014 werd hij vermoord in de tuin van zijn klooster, waar hij ook begraven is.

“Een flinke wandeling leidt tot bezinning en het verruimt je geest”, aldus Frans van der Lugt.Door de situatie in Syrië is er veel verwoest en daarom wil ik met Walk for Homs de inwoners van Syrië helpen met de wederopbouw van hun land. Dit doet ik niet alleen. Samen met de jezuïeten, de Jesuit Refugee Service (JRS), ZOA en de mensen die nog in Syrië wonen sla ik de handen in één. Alleen is hierbij ook financiële steun nodig.

Wandelen, samen herdenken en/of een donatie geven (2021-2022)
Walk for Homs bestaat uit vijf verschillende wandeltochten. De pelgrimstocht, een tocht van zes dagen en ruim 145 kilometer. Hierbij is het ook mogelijk om de eerste en de laatste etappe mee te lopen. Daarnaast bestaat ook de optie om een eigen pelgrimstocht naar ‘s-Hertogenbosch of nu al andere eigen wandelingen te lopen. Voor wie het wandelen niet is weggelegd is het mogelijk om net als de wandelaars een speciale mis bij te wonen in de Obrechtkerk in Amsterdam en/of in de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een donatie te doen. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om bij te kunnen dragen aan de wederopbouw van Syrië.“Pater van der Lugt heeft geweldig werk gedaan in Homs, zowel voor christenen als moslims. De Walk for Homs wil mensen in deze geteisterde stad een hart onder de riem steken.” Gerard de Korte, Bisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch

Projecten
Met Walk for Homs wordt de wederopbouw van Al Ard (‘Het Landgoed’) van Frans van der Lugt en de realisatie van het Frans van der Lugt Centre in Homs gesteund. Daarnaast zullen jongeren in de regio van Damascus kwalitatief onderwijs krijgen, zodat ook zij een toekomst kunnen opbouwen.

“Het leven van pater Frans van der Lugt sj was gewijd aan het bij elkaar brengen van mensen, verbondenheid stichten en er zijn voor de zwaksten in de samen­le­ving. Waar haat groeide werden geloof en liefde in hem juist sterker. Daarom draag ik Walk of Homs een warm hart toe.” Johannes W.M. Hendriks, Bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Aanmelden en sponsorgeld
Voor meer informatie, aanmelden en/of doneren kunt u terecht op de website https://www.walkforhoms.nl/. Het aantal plekken voor de pelgrimstocht en voor de herdenkingsdiensten is beperkt, dus het is raadzaam om u zo snel mogelijk aan te melden. Wanneer de aanmelding is voltooid, wordt er voor de wandelaars automatisch een actiepagina aangemaakt om zo sponsorgeld in te zamelen. Voor de mensen die graag één of beide speciale missen wilt bijwonen is dit optioneel.

Ik zou het enorm waarderen als u de leden van Parochiekerk HH Martelaren van Gorcum op de hoogte zou willen brengen van mijn initiatief via uw parochieblad , uw nieuwsbrief, uw social media kanalen en/of door een nieuwsbericht op uw website te plaatsen. Op deze manier kan iedereen indien gewenst op zijn of haar manier een bijdragen leveren aan de projecten die met Walk for Homs worden gesteund.

Mocht u vragen hebben bel of mail mij gerust via onderstaande gegevens. Ook hoor ik graag of en op welke manier u aandacht wil besteden aan mijn initiatief.

Alvast bedankt voor uw steun.

Met sportieve wandelgroet,

Anne Claire van der Lugt
anneclaire@elefunds.nl
06-25007958

groengelovig2

Groengelovig 2021

Kom in beweging voor Gods schepping. Op 28 en 29 mei is GroenGelovig er weer, het grootste christelijke evenement rondom duurzaamheid in NederlandIn een interactieve online bijeenkomst denken we aan de hand van het thema Aarden na over hoe je herstel en recht brengt aan Gods schepping. Lees hier verder.

goede-week

Impressies Goede Week en Pasen

klimaatalarm_iedereen8

Klimaatweekend 11-14 maart

Aan u allen die zich op een of andere manier met een van de vele
geloofsgemeenschappen in Nederland verbonden voelt!

Van 11 t/m 14 maart vindt het Klimaatweekend plaats, dat in ons hele land gehouden zal worden, vol uitingen van grote ongerustheid over de opwarming van de aarde. Dit weekend vindt een paar dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart plaats. Niet alleen is dit klimaat-weekend bedoeld
om politieke partijen aan te sporen om serieus werk te maken van vergaand klimaatbeleid, maar ook om onszelf te verbinden aan (nog meer) bewuste duurzame keuzes in onze leefwijze. Daarnaast doen wij een klemmend beroep op de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en grote vervuilende bedrijven aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Dat de overheid hierin een controlerende taak
heeft, is een visie die gedeeld wordt door 91% van de Nederlanders.

In de verschillende geloven en religies wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Daarom nodigen wij u, die zich verbonden voelt aan een van de geloofsgemeenschappen in Nederland, van harte uit om binnen uw eigen geloofsgemeenschap mee te denken en mee te doen  aan dit klimaatweekend van 11 t/m 14 maart.

Wat kunt u doen in het klimaat-weekend?
Op https://klimaatmars2021.nl/organisaties/handleidingen/ ziet u wat u zelf en uw
religieuze gemeenschap kan doen in het klimaatweekend.

Daarnaast bieden wij als klimaat&geloof-groep de volgende suggesties aan:

1. De Livestream van het landelijk klimaatalarm
De livestream is te volgen op zondagmiddag 14 maart. Het programma loopt van
14.00-15.30 uur : om 14.59 uur volgt een minuut stilte en 15.00 uur het ‘alarm’,
waarbij van kerken wordt gevraagd hun klokken te luiden. https://klimaatmars2021.nl/
klimaat-online/

2. Religieuze vieringen
Het houden van een religieuze viering in uw eigen geloofsgemeenschap waarin stil wordt gestaan bij de situatie van de aarde. Eventueel als evenement op social media met de hashtags #klimaatalarm en #sacredearth.
Ook zal op zondagmiddag 14 maart, na het klimaatalarm van 15:00 uur, online een
christelijke gebedsbijeenkomst te volgen zijn in het kader van het landelijk
klimaatalarm. Hierin worden voorbeden gedaan voor de schepping, de mensen die
nu al slachtoffer zijn van de klimaatcrisis en gebed voor de Tweede Kamerverkiezingen. De viering zal gedeeld worden via https://groengelovig.nl/page/48863/2021/02/25/Klimaatalarm?originNode=41911


3. Social media (een post met bovenstaand logo of selfie heeft extra attentiewaarde)
Een bericht plaatsen op social media als Twitter, Facebook, Instagram, met hashtags
#klimaatalarm #sacredearth. Met een foto of filmpje van uw eigen alarm-uiting of met
een tekst. Suggesties vindt u onderaan deze brief en als bijlage sturen wij twee
afbeeldingen mee die kunnen worden verspreid.

4. Lakens, banners of poster
Een laken of poster met bovenstaand klimaatweekend-logo met #klimaatalarm
#sacredearth uit/voor uw raam hangen.
5. Muziek
Met vrienden, familie, muziekgroep, kinderen buiten muziek maken bij huis, plein of
gebedshuis. Op 1,5 meter natuurlijk.

Wij hopen dat ons klimaat-‘alarm’ van harte geslagen en gehoord zal worden. Het gaat tenslotte om de conditie van het meest kostbare geschenk dat we in bruikleen hebben gekregen: ons gemeenschappelijke huis, de aarde! Vanuit dit besef van urgentie doen we aan iedereen in Nederland de oproep om mee te doen vanaf 11 maart aan het nationale klimaatalarm én aan de wereldwijde klimaatactie van
Greenfaith International met als motto Sacred People, Sacred Earth: een zegenspreuk die ons inspireert tot bewustwording en actie.

https://actionnetwork.org/forms/sacred-people-sacred-earth-sign-the-multi-faithclimate-statement (tekst in het Engels)
Klimaat & Geloofgroep,
Raad van Kerken, GroeneKerken, Groene moslims, NieuwWij, Kerken PKN Amsterdam, A Rocha, Micha Nederland, Laudato si’-werkgroep Nederland, Netwerk Katholieke vrouwen, Kerk in Actie
Het klimaatalarm (https://Klimaatalarm2021.nl/) wordt ondersteund door:
Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat.
WDP2021-Artwork

Wereldgebedsdag , vrijdag 5 maart 2021 GECANCELLED

Door de coronabeperkingen is het niet mogelijk om de viering van de Wereldgebedsdag met als kernland VANUATU op vrijdag 5 maart in de Koningskerk door te laten gaan.  Vanaf 25 februari is een alternatieve viering tot half maart beschikbaar op het YouTube kanaal van de wereldgebedsdag.

*****

 

Op vrijdag, 5 maart 2021 zal de 68e Wereldgebedsdag plaatsvinden

Kernland: Vanuatu

Vrouwen uit Vanuatu schreven de gebeden voor 2021 en noemden de liturgie ‘Rotsvast’ naar de gekozen Bijbeltekst uit de Bergrede, (Mattheüs 7: 24-27) waar een huis op de rots standhoudt  in wind en regen. In Vanuatu wordt heel zorgvuldig de grond gekozen, waarop een huis wordt gebouwd. Want mensen op deze tropische eilandgroep in de Pacific kennen vulkaanuitbarstingen en aardbevingen.  Door klimaatverandering hebben ze steeds meer te maken met stormen, daardoor ook tsunami’s en dan stijgt ook nog de zeespiegel.

De bouwer in het gelijkenis van Jezus is verstandig en bouwt op een rotssteen. Wie Jezus woorden navolgt, die wordt vergeleken met zo’n wijs mens. Onze zusters uit de Zuidzee bevragen ons, wat deze gelijkenis voor ons betekent.

Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond en honderdduizenden mensen, in 183 landen, voelen zich door gebed verenigd, bemoedigd en komen in actie.

Op vrijdag 5 maart 2021 wordt wereldwijd en in 455 plaatsen in Nederland gebeden, gezongen en gecollecteerd voor enkele projecten in Vanuatu.

Ook dit jaar organiseren wij, De EBG Amsterdam Stad en Flevoland  de viering samen met de gemeente De Bron en de Hofkerk.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze viering op vrijdag 5 maart a.s. om 19.30 uur, Koningskerk, Van ’t Hofflaan 20 te Amsterdam.  Deze viering is onder voorbehoud.

Bidt u mee met de gebeden van de Vanuatu vrouwen?

Het kunstwerk is gemaakt door Juliette Pita.
Titel cycloon Pam II, een buigende en
biddende moeder voor haar kind.

Op het titelblad van de liturgie is bovenstaande afbeelding weergegeven. Een moeder buigt zich biddend over haar kind tijdens een cycloon, die de golven laat beuken tegen het land. Ook over haar buigt zich beschermend een palmboom.

De viering zal zeer waarschijnlijk niet doorgaan maar via een landelijke livestream worden uitgezonden. Gegevens hierover zijn nog niet bekend.

 

fratelli

Leeskring Fratelli Tutti in Hofkerk

Beste parochianen van Clara & Franciscus,

Zoals aangekondigd in de laatste aflevering van ons parochieblad Saamhorig (pagina 11), gaan we met een aantal geïnteresseerde parochianen Fratelli Tutti lezen, de nieuwe encycliek van paus Franciscus. Dat doen we iets later dan stond aangekondigd, namelijk op drie donderdagochtenden in maart: 4 maart – 11 maart – 25 maart van 10.30 u. tot 12.30 u. We kunnen terecht in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94. Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar.

De Nederlandse vertaling van de encycliek kan worden besteld bij de Vlaamse uitgeverij Halewijn en kost 12 euro (excl. verzendkosten):

https://www.halewijn.info/catalogus/fratelli_tutti

De Nederlandse bisschoppen brengen een eigen vertaling uit, maar die is nog niet klaar. De werkvertaling is wel beschikbaar op:  https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800

Programma:

  • 4 maart: inleiding en hoofdstuk 1+2
  • 11 maart: hoofdstuk 3-5
  • 25 maart: hoofdstuk 6-8

Hier vindt u een gesprekshandleiding. Lees voor elke bijeenkomst s.v.p. de gespreksvragen bij de betreffende hoofdstukken en kies er een of twee uit die je raken.

Ik zie uit naar gezellige en inspirerende uitwisselingen!

Met vriendelijke groet,

Gerard Moorman

Secretariaatsgroep

 

Belangstellenden worden verzocht zich op te geven via hofkerk@ziggo.nl.

 

 

20180203-MRT-As-woensdag

Aanmelden voor Aswoensdagviering

Woensdag 17 februari is het Aswoensdag: begin van de Vasten- of Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Voorgangers zijn Janneke de Bruin, Ari van Buuren en ds Margrietha Reinders. Cantores uit de LWM verlenen hun medewerking. Evenals vorig jaar vieren we Aswoensdag samen met de protestantse kerkgemeente De Bron in onze kerk. Ook vanwege de mogelijke verlenging van de Avondklok begint de Viering om 19:00 uur. Omdat het een oecumenische viering is graag tevoren reserveren via de mail: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam.

open-kerk

Open KerstKerk groot succes

Helaas was er in de achter ons liggende kersttijd geen kerststallententoonstelling. En het zou zeker een prachtige tentoonstelling geworden zijn onder de titel “Hollandse Meesters”. Al vanaf augustus had Bert Hilhorst er plannen voor gemaakt en in de “werkplaats” van Henny Steggerda, waren Henny en Kees Disch al weken druk bezig geweest om mooie attributen te vervaardigen.

Maar wat in het vat zit verzuurt niet: In de kerstperiode 2021/2022 gaat de tentoonstelling “Hollandse Meesters” alsnog van start. Deo volente.

 

Helemaal niets doen in de kersttijd was ook geen optie. Dus stelde Bert Hilhorst de pastoraatsgroep voor om van tweede kerstdag tot driekoningen iedere dag de kerk tussen 2 en 4 uur open te stellen, zodat mensen in de gelegenheid waren om even naar binnen te wippen, een kaarsje op te steken, wat te luisteren naar orgelmuziek of te genieten van de prachtige architectuur. Omdat bezoekers alleen of in kleine groepjes binnen kwamen en meestal niet al te lang bleven, was het een corona-proof activiteit!

De ploeg “herders”, de mensen die bij de kerststallententoonstelling toezicht houden en vragen van bezoekers beantwoorden, was al uitgenodigd en bleek ook bereid om gastheer of gastvrouw te zijn bij de Open KerstKerk.

Tussen 26 december en 5 januari bezochten 226 mensen onze Martelaren Kerk. Er was vooral veel belangstelling voor de mooie grote kerstgroep die Bert vóór in de kerk  had geplaatst. Maar veel van de herders noemden ook de leuke gesprekjes die ze met bezoekers hadden gevoerd. Ook kon men een paar dagen genieten van het mooie orgelspel van Gwan.

Al met al een geslaagde activiteit! Veel dank aan Bert Hilhorst voor het initiatief, aan organist Gwan  en aan de herders: René, Frank, Ronald, Ellie, Elly en Elly, Victor en Frans!

Maar volgend jaar toch maar weer een kerststallententoonstelling!

 

Frans Woortmeijer

Fratelli Tutti

Webinar Fratelli Tutti, pleidooi voor universele broederschap

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn Laudato Si uit 2015, waarin de franciscaanse verbondenheid met de schepping centraal staat. Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. Hij biedt ons een hoopvol perspectief.

Om de boodschap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, organiseert de Laudato Si-werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14 tot 16.15 uur. Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, zal een algemene inleiding houden over de nieuwe encycliek. Broeder Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreligieuze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel zal ingaan op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broederschap van de zalige Charles de Foucauld nu wordt beleefd.

Het webinar is gericht op actieve kerkleden: parochianen, leden van religieuze instituten en leden van katholieke lekenbewegingen. Aanmelden kan via info@vastenactie.nl
Deelname is gratis.

Het programma van dit webinar luidt als volgt:

13.30 u.: Deelnemers kunnen inloggen
14.00 u.: Welkom door Peter van Hoof, directeur Vastenactie en moderator
14.05 u.: Mgr. Gerard de Korte: Fratelli Tutti, een algemene inleiding
14.25 u.: Br. Theo van Adrichem ofm: Fratelli Tutti en interreligieuze dialoog
14.45 u.: Prof. dr. Fred van Iersel: Fratelli Tutti en de vernieuwing van het kerkelijk denken over
oorlog en vrede
15.05 u.: Pauze
15.10 u.: Kleine Zuster Els van Jezus: Fratelli Tutti en universele broederschap
15.30 u.: Groepsgesprekken
15.55 u.: Korte terugkoppeling vanuit elke groep
16.05 u.: Mededelingen
16.15 u.: Sluiting

De tekst van de encycliek kunt u hier lezen.

Paus Franciscus

Fratelli Tutti – Nieuwe encycliek van paus Franciscus – update

Er is inmiddels een voorlopige Nederlandse vertaling van de encycliek Fratelli Tutti beschikbaar. U kunt de tekst lezen door hier te klikken.

**********

Paus Franciscus zal op 3 oktober naar Assisi reizen om daar zijn nieuwe encycliek te openbaren.

De encycliek met de naam Fratelli Tutti zal de sociale, politieke en economische verplichtingen behandelen, die voortvloeien uit de broederschap tussen alle mensen als kinderen van God.

In het Nederlands zou de titel van deze encycliek vertaald kunnen worden als Allen, broeders en zusters. De paus liet zich hiervoor inspireren door een tekst van de Heilige Franciscus, gericht aan zij broeders,

De encycliek zal veel thema’s behandelen die de paus al eerder heeft besproken in zijn algemene audiënties over de katholieke sociale leer in het licht van de huidige coronacrisis.: menselijke broeder- en zusterschap, de gelijke waardigheid van alle mensen, de voorkeursoptie voor de armen, de verplichting tot solidariteit. Zorg voor het milieu en de deugd van het stichten van vrede zullen naar verwachting ook deel uitmaken van de encycliek.

Franciscus publiceerde twee eerdere encyclieken: Lumen Fidei uit 2013 en Laudato Sí uit 2015.

Naar verwachting zal de tekst in dezelfde week van publicatie ook in het Nederlands verschijnen.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.