Featured Image

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op onderstaand verzoek:

Er appte mij vandaag iemand, dat zij een bedrag wilde overmaken aan het project van Margot, maar dat dat niet lukte omdat een bankcode ontbrak. Ik heb Margot geappt en ze antwoordde:
Ik ben weer in Nederland
Ik weet dat ik geen landcode heb vermeld . Jullie kunnen beter geld naar mijn rekening sturen want anders gaan er transferkosten af en dat is niet weinig,
Mijn rekeningnummer is
NL 11 INGB 0001 8939 41
Ik heb nu nog € 3000 nodig.
Tot zover Margot!
Ik hoop dat je dit zou kunnen vermelden op de site, het zou jammer zijn als er onnodig kosten worden gemaakt.
Hartelijke groet,
Ady

 

Beste lezers,

onlangs kreeg ik een paar appjes van mede-parochiane Margot van Dam-Sudjono, bij velen van ons bekend. Margot is jarenlang vrijwilliger in onze parochie geweest, onder meer maakte ze lang deel uit van de Caritasgroep.  Margot is van Indonesische afkomst, en gaat regelmatig naar Indonesia om ook daar te werken als vrijwilliger. Met name is ze daar bezig voor wat wij altijd noemden het Huis van Pater Janssen, in Pematang Siantar, Noord Sumatra. Dit tehuis werd enige tientallen jaren geleden opgezet door de inmiddels overleden Nederlandse missionaris Pater Janssen om er zwaar gehandicapte (wees-)kinderen te kunnen opvangen, die voordien om allerlei redenen door de ouders aan hun lot werden overgelaten. De verzorging van de kinderen (en inmiddels ook ouderen, die er als kind zijn opgenomen) is er grotendeels in handen van religieuze zusters.

Wij als parochie (en ook onze PCI) hebben dit project in het verleden meermaals van harte financieel gesteund.

 

Of het huis inmiddels ook financieel ondersteund wordt door de Indonesische overheid is mij nog niet duidelijk. Wel dat het is ondergebracht in de stichting Bhakti Luhur (hoofdkantoor in Malang).

 

Margot is zeer betrokken bij dit huis. Zij heeft in het verleden heel veel acties voor het huis georganiseerd, maar is daarnaast ook persoonlijk zeer betrokken omdat zij een van de weeskinderen officieel heeft geadopteerd. Hierbij staat ze garant voor de financiële ondersteuning van dit meisje, genaamd Grace. Grace is zeer ernstig verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Ze lijdt aan cerebrale parese, en kan bijna niets. Zij bewoog zich altijd schuivend voort over de grond. Maar, appte Margot, `haar verzorgster, Zuster Lena vond dat Grace fysiotherapie moest krijgen, en na maanden fysiotherapie kon Grace een paar stappen strompelen. En ze kan nu op een stoel zitten.` Zo krijgen alle kinderen cursussen of activiteiten aangeboden om hun beperkte mogelijkheden te helpen ontwikkelen. Maar dat kost geld. Ook het vervoer van en naar activiteiten en cursussen kost veel geld, dat er niet is.

 

Margot stuurde een aantal foto´s mee, die hier helaas niet kunnen worden afgedrukt, maar waarop een keurig huis te zien is met kinderen en volwassen patiënten die zichtbaar blij zijn en goed verzorgd. Margot zegt zelf over de zo zwaar gehandicapte Grace: `Het is niet te begrijpen maar ze is vrolijk en nooit somber`

 

Maar nu heeft het huis dringend hulp nodig, zegt Margot:

Ze appte:

 

`Hallo Ady,
Ik ben nog steeds in Indonesia en ben druk bezig met een project. Wij hebben besloten om een auto te kopen voor het Huis van Pater Janssen, Bhakti Luhur, in Pematang Siantar, Noord Sumatra.´

 

`Een klein busje voor 8/9 personen`

 

 `Normaal zou ik nooit zo bedelen, maar de schrijnende situatie dwingt me hiertoe`

 

`De meeste mensen vragen zich af waarom er geen kop van de stichting boven mijn proposal staat. Ik heb briefpapier en enveloppen van de stichting maar mijn raadsman vond het beter om die niet te gebruiken want dan heeft de stichting het recht om geld van ons project te gebruiken. Ze heeft op dit moment ook geld nodig om de 2 busjes, die in de garage staan, te repareren. Dit betekent voor Pematang siantar iedere keer uitstel. Nu is het mijn privé project. Helaas moeten de mensen maar mij vertrouwen dat ik geen misbruik maak van hun gift.
Zodra we het busje gekocht hebben, gaan we officieel te werk en overhandigen het busje, onder toezicht van Pater Michael Hutabarat van de parochie Pematang siantar, aan panti Bhakti Luhur aldaar. Pater Michael heeft ook de verdere controle over het busje.
De stichting in Malang, Oost Java, weet hiervan en geeft haar toestemming voor dit project. `

 

´Vrienden die bereid zijn om samen met ons de auto te kopen, kunnen hieronder de gegevens vinden die hiervoor nodig zijn.

Bank : Bank Central Asia
Rek..nr.2133330330
Naam. Tandyo Hasan Dr.
Na storten melden bij M.T. Sudjono +31683798416`

 

Tot zover de berichtjes van Margot.

U begrijpt, wij als Caritasteam bevelen dit project van harte bij u aan. Margot appte dat ze inmiddels al 10.000 euro gedoneerd heeft gekregen van de in totaal 15.000 euro die nodig is voor het busje. Maar er is dus nog 5000 euro te gaan!

 

Wij hopen van harte dat u Margot en de kinderen niet vergeet!! Alle bijdragen zijn welkom, groot of klein!

Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Margot van Dam-Sudjono zelf. Stuurt u haar gerust een berichtje, haar telefoonnummer is  +31683798416.

 

Namens de Caritasgroep Hofkerk,

 

Ady Karsten

Featured Image

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur is weer de halfjaarlijkse kledinginzameling voor Sam ́s Kledingactie! Goede, draagbare kleding en schoenen kunt u dan weer komen inleveren bij de Hofkerk.

En in beperkte mate mogen ook tassen, accessoires, speelgoed en knuffels ingeleverd worden, mits deze ook schoon en heel en herbruikbaar zijn.

Wat gebeurt er met uw gedoneerde spullen?

Sam’s verkoopt de gedoneerde spullen aan bedrijven in tweedehands goederen. De netto opbrengst wordt besteed aan projecten van moederorganisatie Cordaid, die er naar streeft om zoveel mogelijk kinderen over de hele wereld basisonderwijs te bieden.

 

Met onderwijs kans op een betere toekomst

Cordaid stelt dat kinderen die naar school gaan en hun school afmaken, later meer kans hebben op een beter betaalde baan, en dat zij op latere leeftijd trouwen en een gezonder gezin krijgen. Bovendien sturen zij vaak op hun beurt hun kinderen – zonen én dochters – ook naar school en daardoor gaan ook dezen daarmee een betere toekomst tegemoet.

 

Het district Shabee Sombo in Ethiopië 

 

Deze keer komt de opbrengst van de inzameling ten goede aan een project van Cordaid in het Shabee Sombo district in Ethiopië. Hierbij gaat het om het verbeteren van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs aldaar. Want in het district Shabee Sombo zijn weliswaar 54 scholen, maar toch zijn er heel veel kinderen in dat district die geen basisonderwijs (kunnen) volgen. En dan is het ook nog zo dat  ruim de helft van de kinderen die wel aan de basisschool beginnen, er vroegtijdig mee ophoudt.

Dat is te wijten aan een aantal oorzaken: aan de hoge kosten voor de materialen die kinderen voor school moeten aanschaffen, aan het ontbreken van hygiëne- en menstruatiekits, aan de beperkte sanitaire voorzieningen en de vaak slecht opgeleide leraren. Daarnaast beperken economische en culturele problemen (vroegtijdige huwelijken) de toegang tot het onderwijs aanzienlijk.

 

Maar Cordaid heeft al eerder een project als dit in een andere Ethiopische regio (de Borana-zone), opgestart, en heeft daar inmiddels volgens eigen zeggen veel succes geboekt. Zoveel dat ze nu het project hebben uitgebreid naar deze regio, waar het is opgestart in schooljaar 2022-2023. En volgens Cordaid (dat de resultaten elk semester beoordeelt) zijn er nu al veelbelovende resultaten te zien.

Maar het is van cruciaal belang dat het project nog wat langer kan doorlopen om de bevolking te laten geloven in de verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs. Dus roept Sam`s ons op om mee te doen met de inzamelingsactie, zodat wij met onze gedoneerde spullen een opbrengst genereren die het project een langere adem biedt.

Cordaid hanteert in deze projecten de methode `Prestatie Gericht Financieren`, en dat lijkt te werken: voortdurend monitort Cordaid de schoolresultaten, en na elk semester wordt er, op basis van deze resultaten, een subsidie aan de scholen toegekend die vrij besteed kan worden. Bijvoorbeeld aan de  motivatie of bijscholing van de leraren, of aan les- en leermateriaal. Daarnaast kan het ook besteed worden aan hygiëne- en menstruatiekits, om meisjes met meer vertrouwen en zelfverzekerdheid terug naar school te laten gaan.

Met deze methode wil Cordaid scholen stimuleren hun prestaties en omstandigheden te verbeteren, zodat meer kinderen de kans hebben te ontsnappen aan de armoedecirkel en een toekomst kunnen creëren. Zoals Nelson Mandela ooit zei: “Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.”

En dankzij uw kleding en schoenen kunnen we vele kinderen helpen kansen te creëren voor hun toekomst. Door uw steun kunnen kinderen weer naar school!

 

Wat mag wel en wat mag niet worden ingeleverd?

WEL

U helpt Sam’s het meest met goede, herdraagbare kleding en schoeisel.

Dat heeft voor Sam’s de hoogste opbrengst en zo kunnen zij meer geld doorgeven aan de mensen die het het hardst nodig hebben.

In beperkte mate kunnen ook tassen, accessoires, speelgoed en knuffels ingeleverd worden, mits deze ook schoon en heel en herbruikbaar zijn.

NIET

Vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden, matrassen, tuinkussens, huishoudtextiel en

vloerbedekking worden niet ingezameld, want dit geldt voor Sam’s als afval dat zij tegen betaling moeten afvoeren. Dit kost veel geld en dat gaat dan ten koste van de opbrengst.

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl.  U kunt ook contact opnemen via 088-2080100.

Wilt u misschien de digitale nieuwsbrief van Sam ́s ontvangen? U kunt zich aanmelden op  www.samskledingactie.nl

 

 

Featured Image

Vastenactie: Schoon water op West Timor

Ik heb dorst en jullie hebben mij water gegeven (Matteüs 25,35)

Op 18 Februari, de eerste zondag van de Veertigdagentijd, komt zuster Elvira, SSpS na de viering een presentatie geven over ons Vastenproject:

 Schoon water op West Timor.

Zr Elvira komt uit Timor; zij woont in Den Haag.

Pater Yan heeft de aanvraag gedaan voor een eigen doel van onze Vastenactie 2024;  na een lange procedure is dit goedgekeurd. Het project wordt gedragen door de vijf parochies van ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In elke parochie wordt ons project gepresenteerd op de achtereenvolgende zondagen in de Veertigdagentijd. Dit start in de Martelaren van Gorcum-parochie.

 

Schoon water op West-Timor

Sommige afgelegen dorpen op West-Timor hebben gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. De lokale parochie gaat samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

 

Wat is er aan de hand?

Nog altijd zijn er op West-Timor dorpen, die gebrek hebben aan schoon water. In het noorden van het district Malakka liggen de dorpen Baunaba, Sonaf en Hulanok. De meeste mensen leven er van de verbouw van mais en cassave. Door droogte als gevolg van klimaatverandering blijven de opbrengsten achter. Veel mannen trekken weg, om elders een inkomen te verdienen. Daardoor wonen in de dorpen vooral vrouwen en ouderen.

 

Wat willen we bereiken?

De enige duurzame oplossing voor het waterprobleem is de aanleg van een waterleiding. De lokale kerkgemeenschap leidt het project. De bevolking respecteert nog altijd de tradities van de voorouders. De inwoners van de dorpen voelen zich sterk met elkaar verbonden en zijn gewend samen te werken en elkaar te helpen. Schoon water zal hun dagelijks leven makkelijker maken. Daarmee kunnen de mensen ook groenten verbouwen en verkopen om geld te verdienen.

 

Hoe doen we dat?

Onder leiding van de priesters van de parochie zullen lokale ondernemers en dorpelingen samen een waterleiding aanleggen: van de waterbron in Mausone naar de dorpen Baunuba, en Sonaf. Ook de inwoners van het dorp Husanok, dat vlakbij Baunaba ligt, zullen hiervan profiteren.

 

Donaties kunnen gegeven worden door middel van collectes. Aanbevolen wordt ook om te geven via de rekening van de Urbanuskerk in Duivendrecht IBAN: NL39RABO035 180 1863 onder vermelding “Vastenactie op West Timor”.

We streven naar een opbrengst van 8000 euro!

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.