Featured Image

Eerste communie 2024/2025

Het voor het eerst meedoen in het delen van brood en wijn is voor veel kinderen een bijzonder moment. Om de kinderen goed voor te bereiden zullen er gedurende het schooljaar een aantal voorbereidingsbijeenkomsten zijn.

Tijdens deze bijeenkomsten nemen we de kinderen mee langs een aantal thema’s die van belang zijn. Iedere bijeenkomst staat er een thema en een Bijbelverhaal centraal. Daarnaast proberen we ook op een actieve manier aan het thema te werken.

Zit je in groep 4 t/m 8 van de basisschool en wil je graag je Eerste Heilige Communie ontvangen?

Meld je aan voor 10 september 2024.

 

Inschrijven kan:

 

Liever eerst meer informatie? Vraag het aan Erika van Hove (06-413.61.912) of erika.vanhove@icloud.com

 

Featured Image

Tuinfeestje

Zondag 7 juli is  in de tuin van de Martelaren weer het gezellige jaarlijkse tuinfeest vieren! Dé gelegenheid om elkaar in een informele sfeer eens te ontmoeten en samen te genieten van een lekker stukje taart.

 

Want “de taart” staat, zoals gebruikelijk centraal in het tuinfeest van de Hofkerk! Het is mooi wanneer u dus als parochiaan ook een eigen baksel meeneemt voor de wedstrijd. U mag ook een taart bij de bakker kopen, om uit te delen. Hartige taarten zijn ook geliefd, hebben we van andere edities geleerd.

En als er genoeg helpers zijn, kunnen we ook spelletjes voor de kinderen organiseren!

 

We hopen op mooi weer, zodat we heerlijk van het zonnetje kunnen genieten. Maar mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan houden we ons feestje gewoon binnen in de zijbeuk.

 

Kom allen!

Het is handig als we van tevoren weten wie is bereid om iets mee te nemen (zo kunnen we zorgen dat er genoeg taarten zijn voor iedereen). U kunt een e-mail sturen naar Erika van Hove erika.vanhove@icloud.com of naar Frank de Haas f.haas@planet.nl

Featured Image

Hildegard van Bingen-middag in de Hofkerk

Het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus organiseert rond de sterfdag van Hildegard van Bingen in 1179 op  14 september 2021 een themabijeenkomst over haar leven, haar gedachtengoed en haar bijzondere betekenis voor de muziek, ook nu nog.

 

Voor wie?

Voor een ieder die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar deze breed getalenteerde vrouw: Hildegard van Bingen.

Hildegard van Bingen (1098-1179), abdis, mystica en componiste, is een van meest opmerkelijke vrouwen in het Middeleeuwse West-Europa. Haar veelzijdige talent is uitzonderlijk. Jarenlang gaf zij als abdis leiding aan een klooster van benedictinessen, dat zij zelf had gesticht op de Rupertberg bij Bingen.

 

Zij ontving visioenen die zij op schrift stelde. Zij correspondeerde met de grote persoonlijkheden van haar tijd, onder wie Bernardus van Clairvaux en keizer Barbarossa en nam in haar brieven geen blad voor de mond.

 

In een heel eigen stijl componeerde zij muziek die nog steeds mensen kan raken.

 

Voorlopig programma op 14 september

 

Op deze bijeenkomst maken we nader kennis met deze veelzijdige begaafde vrouw door een inleiding op haar leven, werken, liederen en spiritualiteit. We staan stil bij een visioen en luisteren naar fragmenten uit enkele brieven van Hildegard. De Hildegard-middag wordt omlijst door liederen die door haar zijn gecomponeerd.

 

Over de inleiders

 

Dr. Kitty Bouwman is theologe met veel aan dacht voor mystiek en is werkzaam als geestelijk begeleider. Zij bestudeert de vrouwelijke gestaltes Caritas en Wijsheid in de werken van Hildegard van Bingen, en is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en het Ruusbroecgenootschap in Vlaanderen.

 

Vrouwenschola “Jubilemus Domino” olv Catharina Bonsel is één van de koren van de Martelaren van Gorcumparochie. Dit koor zingt in de liturgie klassieke, met name Latijns talige kerkmuziek, onder andere Gregoriaans, de oudste, eenstemmige gezangen binnen de Romeinse liturgische traditie. Binnen dit genre nemen de prachtige liederen van Hildegard van Bingen een speciale plaats in. De schola zal enkele liederen ten gehore brengen. De middag wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd.

 

Nadere details over de bijeenkomst op 14 september aanstaande volgen.

Featured Image

Informatiemiddag Lourdes

GA MET ONS MEE
 
Lourdes bedevaart voor het samenwerkingsverband Clara en Franciscus
 
Informatie middag: Zondag 30 juni 2024
Waar:             In de Martelaren van Gorcum
                  Linnaeushof 93 Amsterdam
Aanvang:          Na de veiring van 10.30 uur om  circa 12.30 uur 
Op deze middag, aansluitend aan de jaarlijkse Clara en Franciscus viering wordt u  informatie gegeven
over de bedevaart naar Lourdes van 6 tot en met 14 oktober 2024 
De informatie bestaat uit onder andere, de wijze van reizen, de hotels en  het voorlopige programma.
U kunt tijdens deze informatiemiddag vragen stellen en u ook in laten schrijven.
De kosten voor deze 9 daagse geheel verzorgede reis is € 945,– per persoon.
Toeslag voor een 1 persoonskamer is € 210,–
Wij hopen u te mogen ontmoeten.
Pater Yan Asa, svd
Bert Hilhorst, reisbegeleider Christoffel Reizen
Featured Image

Wereldwinkel on tour

Stichting Vrijwilligerscollectief Het Elsengroen, Wereldwinkel Diemen heeft er voor gekozen om zijn bedrijfsvoering te wijzigen.

Wereldwinkel Het Elsengroen gaat verder met alleen kramen op locatie, WERELDWINKEL ON TOUR!

Helaas is ondertussen de verkoop vanuit de Wereldwinkel-bus gestopt.

Wij, vrijwilligers van Wereldwinkel Het Elsengroen hopen u in de toekomst op één van onze kramen te mogen blijven ontmoeten.

In 2024 staat Wereldwinkel Het Elsengroen met een kraam in de Hofkerk:

-30 juni 2024

-28 juli 2024

-25 augustus 2024

-29 september 2024

-27 oktober 2024

-24 november 2024

-Kerstgroepententoonstelling 2024/2025

 

Wij verkopen fairtrade en duurzame artikelen en een assortiment aan food producten o.a. koffie en thee.

Bij vragen of bestellingen hoor ik het graag.

 

Een fairtrade en duurzame groet,

Jolanda Merks

Cadeauwinkel van de Wereld-Wereldwinkel Het Elsengroen

Tel. 0630655812

Featured Image

Mensen wennen opnieuw aan mogelijkheid van een wereldoorlog, waarschuwt paus

Op 6 juni werd de landing herdacht 80 jaar geleden van meer dan 150.000 troepen op de stranden van Normandië op 6 juni 1944. 

Paus Franciscus stuurde een brief die werd voorgelezen in de kathedraal van Bayeux op woensdagavond 5 juni door Celestino Migliore, apostolisch nuntius in Frankrijk.

“Mensen wennen opnieuw aan mogelijkheid van een wereldoorlog”, waarschuwt paus

Dat schrijft hij in een brief die werd voorgelezen in de kathedraal van Bayeux tijdens een ceremonie aan de vooravond van de herdenking van D-Day.

Aan Zijne Excellentie Bisschop Jacques Habert van Bayeux en Lisieux

“Ik ben verheugd om in gedachten en gebeden samen te komen met allen die in de kathedraal van Bayeux bijeen zijn gekomen om de tachtigste verjaardag van de geallieerde landingen in Normandië te herdenken. Ik heet alle aanwezige burgerlijke, religieuze en militaire autoriteiten welkom.

We herinneren ons de kolossale en indrukwekkende collectieve en militaire inspanning die is geleverd om de vrijheid te herstellen. En we denken ook aan de prijs van deze inspanning: deze immense begraafplaatsen met duizenden soldatengraven in rijen – de meesten van hen erg jong en velen van hen van ver weg – die heldhaftig hun leven gaven, waarmee ze de Tweede Wereldoorlog tot een einde brachten en de vrede herstelden, een vrede die – althans in Europa – bijna 80 jaar zal hebben geduurd. De D-Day-landingen roepen ook beelden op van de steden en dorpen in Normandië die volledig verwoest werden: Caen, Le Havre, Saint-Lô, Cherbourg, Flers, Rouen, Lisieux, Falaise, Argentan… en zo veel anderen; en laten we de talloze onschuldige burgerslachtoffers en al diegenen die onder deze verschrikkelijke bombardementen hebben geleden, herdenken.

Maar de landingen roepen, meer in het algemeen, de ramp op die dit afschuwelijke wereldconflict vertegenwoordigt waarin zoveel mannen, vrouwen en kinderen, zoveel families uit elkaar werden gerukt en zoveel verwoesting werd aangericht. Het zou zinloos en hypocriet zijn om het te herdenken zonder het definitief te veroordelen en te verwerpen; zonder de kreet van Sint Paulus VI vanaf het spreekgestoelte van de Verenigde Naties op 4 oktober 1965 te herhalen: nooit meer oorlog! Hoewel de herinnering aan de fouten uit het verleden tientallen jaren lang de standvastige vastberadenheid ondersteunde om alles te doen wat mogelijk was om een ​​nieuw open wereldconflict te voorkomen, constateer ik met droefheid dat dit vandaag de dag niet meer het geval is en dat mensen een kort geheugen hebben. Moge deze herdenking ons helpen het te herstellen!

Het is in feite verontrustend dat de mogelijkheid van een wijdverbreid conflict soms weer serieus wordt overwogen, dat mensen geleidelijk vertrouwd raken met deze onaanvaardbare mogelijkheid. Mensen willen vrede! Zij willen omstandigheden van stabiliteit, veiligheid en welvaart waarin iedereen in vrede zijn plichten en bestemmingen kan vervullen. Het vernietigen van deze nobele orde van zaken voor ideologische, nationalistische of economische ambities is een ernstige vergissing voor de mensheid en voor de geschiedenis, een zonde voor God.

Dus, Uwe Excellentie, wil ik mij aansluiten bij uw gebeden en die van allen die in uw kathedraal bijeen zijn gekomen:

Laten we bidden voor de mannen die oorlogen willen, degenen die ze beginnen, ze zinloos aanwakkeren, ze nutteloos in stand houden en verlengen, of er cynisch van profiteren. Moge God hun harten verlichten en hun het spoor van ongeluk voor ogen stellen dat ze veroorzaken!

Laten we bidden voor vredestichters. Integendeel, het vereist de grootste moed, de moed om te weten hoe je iets moet opgeven. Zelfs als het oordeel van mensen soms hard en onrechtvaardig jegens hen is, “de vredestichters … zullen kinderen van God genoemd worden” (Mt 5:9). Mogen zij zich verzetten tegen de onverbiddelijke en koppige logica van confrontatie en in staat zijn om vreedzame paden van ontmoeting en dialoog te openen. Mogen zij onvermoeibaar volharden in hun inspanningen, en mogen hun inspanningen bekroond worden met succes.

Laten we ten slotte bidden voor de slachtoffers van oorlogen, zowel in het verleden als in het heden. Moge God al degenen verwelkomen die in deze verschrikkelijke conflicten zijn gestorven, en moge Hij te hulp komen van al degenen die vandaag de dag lijden; de armen en de zwakken, de ouderen, vrouwen en kinderen zijn altijd de eerste slachtoffers van deze tragedies.

Moge God ons genadig zijn! Ik roep de bescherming in van Sint-Michaël, patroonheilige van Normandië, en de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede, en ik geef van harte mijn Zegen aan ieder van jullie”.

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.