unnamed

Vastenactie 2021

 

Steun de Vastenactie: elke gift telt!

 Werken aan je toekomst

De campagne van Vastenactie 2021 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

 

Dit jaar kiezen wij voor het land: Papoea-Nieuw-Guinea met als project:

Water voor schoolkinderen in Papoea-Nieuw-Guinea

 

Wat is er aan de hand?

Naar school gaan in Papoea Nieuw Guinea, een vervolgopleiding doen en een vak leren is voor kinderen in dit land geen doorsnee route. Maar het is wel dé mogelijkheid om uit de armoede te raken en een inkomen te verdienen. Onze partner, het bisdom Lae, in de stad Lae aan de noordoostkust van het hoofdeiland, ontplooit daarom allerlei activiteiten op het gebied van onderwijs om daarmee de bevolking te ondersteunen. Zo biedt een partner van het bisdom, de St. Francis Vocational School de mogelijkheid aan leerlingen om een vakopleiding te volgen. De school is gelegen in een achterstandswijk aan de rand van de stad Lae. Er is veel werkloosheid en criminaliteit, een vakopleiding op het St. Francis is bedoeld voor jongeren die hieraan willen ontsnappen.

Wat willen we bereiken?

De school biedt 250 jongeren met weinig toekomstperspectief de mogelijkheid om een vak te leren.
Om alle leerlingen van de school toegang te bieden tot schoon en veilig water, ook in de droge periodes, is het nodig om de capaciteit van de huidige watertank uit te breiden. Met ondersteuning van Vastenactie zullen twee watertanks worden geplaatst. Hiermee krijgen, naast de leerlingen, ook de negen medewerkers van de school en hun families toegang tot schoon water. Het schone water zal ook de hygiëne verbeteren, en als daarbij de kennis over hygiëne en de rol van handen wassen toeneemt, vermindert dit de verspreiding van besmettelijke ziektes.

Hoe doen we dat? 

Voor dit project worden twee watertanks bij de school geplaatst. De school leidt leerlingen op tot vakman/-vrouw (zoals voor timmerman en metselaar), de plaatsing en het onderhoud van de watertanks zijn daarom activiteiten die binnen de opleiding plaatsvinden.

HELP MEE EN DOE EEN GIFT op rekeningnummer

NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie Den Haag

met als project:  water voor schoolkinderen in Papoea Nieuw Guinea

WDP2021-Artwork

Wereldgebedsdag , vrijdag 5 maart 2021 GECANCELLED

Door de coronabeperkingen is het niet mogelijk om de viering van de Wereldgebedsdag met als kernland VANUATU op vrijdag 5 maart in de Koningskerk door te laten gaan.  Vanaf 25 februari is een alternatieve viering tot half maart beschikbaar op het YouTube kanaal van de wereldgebedsdag.  (https://www.youtube.com/watch?v=zCktIQZ75Mo)

*****

 

Op vrijdag, 5 maart 2021 zal de 68e Wereldgebedsdag plaatsvinden

Kernland: Vanuatu

Vrouwen uit Vanuatu schreven de gebeden voor 2021 en noemden de liturgie ‘Rotsvast’ naar de gekozen Bijbeltekst uit de Bergrede, (Mattheüs 7: 24-27) waar een huis op de rots standhoudt  in wind en regen. In Vanuatu wordt heel zorgvuldig de grond gekozen, waarop een huis wordt gebouwd. Want mensen op deze tropische eilandgroep in de Pacific kennen vulkaanuitbarstingen en aardbevingen.  Door klimaatverandering hebben ze steeds meer te maken met stormen, daardoor ook tsunami’s en dan stijgt ook nog de zeespiegel.

De bouwer in het gelijkenis van Jezus is verstandig en bouwt op een rotssteen. Wie Jezus woorden navolgt, die wordt vergeleken met zo’n wijs mens. Onze zusters uit de Zuidzee bevragen ons, wat deze gelijkenis voor ons betekent.

Op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond en honderdduizenden mensen, in 183 landen, voelen zich door gebed verenigd, bemoedigd en komen in actie.

Op vrijdag 5 maart 2021 wordt wereldwijd en in 455 plaatsen in Nederland gebeden, gezongen en gecollecteerd voor enkele projecten in Vanuatu.

Ook dit jaar organiseren wij, De EBG Amsterdam Stad en Flevoland  de viering samen met de gemeente De Bron en de Hofkerk.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze viering op vrijdag 5 maart a.s. om 19.30 uur, Koningskerk, Van ’t Hofflaan 20 te Amsterdam.  Deze viering is onder voorbehoud.

Bidt u mee met de gebeden van de Vanuatu vrouwen?

Het kunstwerk is gemaakt door Juliette Pita.
Titel cycloon Pam II, een buigende en
biddende moeder voor haar kind.

Op het titelblad van de liturgie is bovenstaande afbeelding weergegeven. Een moeder buigt zich biddend over haar kind tijdens een cycloon, die de golven laat beuken tegen het land. Ook over haar buigt zich beschermend een palmboom.

De viering zal zeer waarschijnlijk niet doorgaan maar via een landelijke livestream worden uitgezonden. Gegevens hierover zijn nog niet bekend.

 

fratelli

Leeskring Fratelli Tutti in Hofkerk

Beste parochianen van Clara & Franciscus,

Zoals aangekondigd in de laatste aflevering van ons parochieblad Saamhorig (pagina 11), gaan we met een aantal geïnteresseerde parochianen Fratelli Tutti lezen, de nieuwe encycliek van paus Franciscus. Dat doen we iets later dan stond aangekondigd, namelijk op drie donderdagochtenden in maart: 4 maart – 11 maart – 25 maart van 10.30 u. tot 12.30 u. We kunnen terecht in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94. Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar.

De Nederlandse vertaling van de encycliek kan worden besteld bij de Vlaamse uitgeverij Halewijn en kost 12 euro (excl. verzendkosten):

https://www.halewijn.info/catalogus/fratelli_tutti

De Nederlandse bisschoppen brengen een eigen vertaling uit, maar die is nog niet klaar. De werkvertaling is wel beschikbaar op:  https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800

Programma:

  • 4 maart: inleiding en hoofdstuk 1+2
  • 11 maart: hoofdstuk 3-5
  • 25 maart: hoofdstuk 6-8

Hier vindt u een gesprekshandleiding. Lees voor elke bijeenkomst s.v.p. de gespreksvragen bij de betreffende hoofdstukken en kies er een of twee uit die je raken.

Ik zie uit naar gezellige en inspirerende uitwisselingen!

Met vriendelijke groet,

Gerard Moorman

Secretariaatsgroep

 

Belangstellenden worden verzocht zich op te geven via hofkerk@ziggo.nl.

 

 

Fratelli Tutti

Broeder- en Zusterschap – Gastsprekers in de Martelaren

In de vastentijd zijn er, zoals in onze parochie gebruikelijk, weer een drietal vieringen waarin een gastspreker de overweging zal houden. Het thema dat we dit jaar gekozen hebben is “Broeder en Zusterschap”, en titel die verwijst naar de recent verschenen encycliek van Paus Franciscus “Fratelli Tutti”.

Het programma van deze vieringen ziet er als volgt uit:

  • 28 februari, een woord en communieviering waarin Frans Woortmeijer zal voorgaan en Gerard Moorman gastspreker is. Cantores van de LWM zullen zingen;
  • 7 maart, een eucharistieviering waarin Pastor Marianus en Ari van Buuren zullen voorgaan. Jubilemus Domino levert de cantores;
  • 14 maart, een woord- en communieviering, waarin Frank de Haas zal voorgaan. Gastspreekster is Renée Everard en Meerklank zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Nadere informatie over de gastsprekers en over de encycliek Fratelli Tutti vindt u hier.

De Nederlandse tekst van de encycliek vindt u hier.

 

Welkom-KND-300x183

Voorlopig geen kindernevendienst en voorbereiding 1e communie gestopt

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus zijn de maandelijkse kindernevendienst-vieringen tot nader order opgeschort.

Zodra de omstandigheden het toelaten wordt er een nieuw rooster gemaakt.

Ook de voorbereiding voor de 1e communie op 5 april a.s. zijn opgeschort. De volgende mail is daarover naar de ouders verstuurd.

Beste ouders,

Ongeveer een maand geleden hebben wij u een mail gestuurd over het starten met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Ons idee was toen dat als de basisscholen weer open zouden gaan er ruimte voor meer versoepelingen zou komen.
Op dit moment zijn de scholen weer open, maar onder zeer strikte voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat groepen niet gemengd mogen worden. Wij hebben ons afgevraagd hoe verstandig het dan is om op zaterdag met kinderen samen te komen die allemaal op andere scholen zitten. Wij achten dit, op dit moment, niet verstandig.
Daarnaast hebben wij nagedacht over het feest op zich. Een Eerste Communie is een feestelijke gebeurtenis. Binnen de huidige maatregelen (max. 30 personen) zou het niet mogelijk zijn om alle ouders en broers en zussen bij de viering aanwezig te laten zijn. Daarnaast zouden ook opa’s, oma’s en verdere familie niet aanwezig kunnen zijn.
Dit alles bij elkaar heeft ons helaas doen besluiten de voorbereidingen en het feest opnieuw uit te stellen. Zodra duidelijk is wanneer er echte versoepelingen mogelijk zijn, zal de werkgroep een nieuwe planning uitwerken en u vervolgens informeren.
Wij vinden het vervelend dat we het project nu opnieuw uit moeten stellen, maar zien geen andere mogelijkheid. Wij hopen op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
de begeleidersgroep

Erika van Hove, kinderpastoraat

Jan

Jan Hilhorst gevallen – Update

De laatste berichten zijn, dat het herstel van Jan voorspoedig verloopt. Zoals het er nu naar uitziet verhuist hij eind van deze week naar de achtste verdieping van het OLVG, de revalidatie afdeling, waar hij er op wordt voorbereid om weer naar huis te gaan. (17/2)

***

Jan Hilhorst, onze oude, trouwe koster van het eerste uur, is op 31 januari in het OLVG opgenomen, na een lelijke val in zijn huis in Diemen, waarbij hij een van zijn onderste wervels heeft gebroken. In het ziekenhuis bleek het nodig dat hij ook behandeld zou worden voor vocht achter zijn longen. Daarom is hij afgelopen zaterdag overgeplaatst naar de afdeling cardiologie.
Jan is zeer tevreden over de goede behandeling, die hij krijgt in het OLVG. Hij heeft veel steun gehad aan een uitgebreid gesprek met Pastor Simon Evers.
Jan dankt iedereen die hem een kaart gestuurd heeft of van wie hij groeten mocht ontvangen.
Het is de bedoeling dat Jan weer wordt voorbereid om t.z.t. terug te keren in zijn eigen huis in Diemen, uiteraard met de nodige ondersteuning.

We wensen Jan van harte een voorspoedig herstel toe! Ook wensen we Bert en Mariëtte sterkte toe

Via dit bericht en via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het hopelijk voorspoedige herstel van Jan.

20180203-MRT-As-woensdag

Aanmelden voor Aswoensdagviering

Woensdag 17 februari is het Aswoensdag: begin van de Vasten- of Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Voorgangers zijn Janneke de Bruin, Ari van Buuren en ds Margrietha Reinders. Cantores uit de LWM verlenen hun medewerking. Evenals vorig jaar vieren we Aswoensdag samen met de protestantse kerkgemeente De Bron in onze kerk. Ook vanwege de mogelijke verlenging van de Avondklok begint de Viering om 19:00 uur. Omdat het een oecumenische viering is graag tevoren reserveren via de mail: pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam.

2_Pater-Marianus

Pastor Marianus door corona getroffen

Vandaag kregen wij via het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus bericht dat onze Pastor, Pater Marianus Jehandut, besmet is met het coronavirus. Hij was al een weekje ziek, en nu blijkt uit de test dat hij door het covid19-virus getroffen is. Behalve Pastor Marianus  is in de SVD-communiteit in Duivendrecht, ook pater Yan met het coronavirus besmet.

 

We hopen dat beide paters spoedig zullen herstellen en dat zij geen schade zullen ondervinden van hun besmetting. Misschien is het leuk wanneer parochianen hen een beterschaps-wens sturen.

Het adres is:       Pastor Yan Asa SVD en Pastor Marianus Jehandut SVD

Rijksstraatweg  232

1115 AV Duivendrecht

 

In verband met de quarantaine van Pastor Marianus vervalt de Eucharistie in de Hofkerk van 24 januari a.s. Deze wordt vervangen door een Woord- en Communieviering, waarin Elly Molenaar en Ari van Buuren zullen voorgaan.

Hof der verbeelding

Pauze bij Hof der Verbeelding

Nog altijd zijn wij door het coronavirus gedwongen om “pauze” te houden wat het vertonen van films betreft. Het is al bijna een jaar geleden dat wij voor de laatste keer een film aan u lieten zien.

Wij hopen van harte dat wij u spoedig weer kunnen uitnodigen voor het gezamenlijk kijken van films. Ook hopen wij in 2022 het 10-jarig jubileum van onze filmclub Hof der Verbeelding met u te vieren.

Wederom hopen wij op uw begrip en wensen wij u allen veel sterkte in deze tijd.

René van Eunen, Ari van Buuren, Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda
open-kerk

Open KerstKerk groot succes

Helaas was er in de achter ons liggende kersttijd geen kerststallententoonstelling. En het zou zeker een prachtige tentoonstelling geworden zijn onder de titel “Hollandse Meesters”. Al vanaf augustus had Bert Hilhorst er plannen voor gemaakt en in de “werkplaats” van Henny Steggerda, waren Henny en Kees Disch al weken druk bezig geweest om mooie attributen te vervaardigen.

Maar wat in het vat zit verzuurt niet: In de kerstperiode 2021/2022 gaat de tentoonstelling “Hollandse Meesters” alsnog van start. Deo volente.

 

Helemaal niets doen in de kersttijd was ook geen optie. Dus stelde Bert Hilhorst de pastoraatsgroep voor om van tweede kerstdag tot driekoningen iedere dag de kerk tussen 2 en 4 uur open te stellen, zodat mensen in de gelegenheid waren om even naar binnen te wippen, een kaarsje op te steken, wat te luisteren naar orgelmuziek of te genieten van de prachtige architectuur. Omdat bezoekers alleen of in kleine groepjes binnen kwamen en meestal niet al te lang bleven, was het een corona-proof activiteit!

De ploeg “herders”, de mensen die bij de kerststallententoonstelling toezicht houden en vragen van bezoekers beantwoorden, was al uitgenodigd en bleek ook bereid om gastheer of gastvrouw te zijn bij de Open KerstKerk.

Tussen 26 december en 5 januari bezochten 226 mensen onze Martelaren Kerk. Er was vooral veel belangstelling voor de mooie grote kerstgroep die Bert vóór in de kerk  had geplaatst. Maar veel van de herders noemden ook de leuke gesprekjes die ze met bezoekers hadden gevoerd. Ook kon men een paar dagen genieten van het mooie orgelspel van Gwan.

Al met al een geslaagde activiteit! Veel dank aan Bert Hilhorst voor het initiatief, aan organist Gwan  en aan de herders: René, Frank, Ronald, Ellie, Elly en Elly, Victor en Frans!

Maar volgend jaar toch maar weer een kerststallententoonstelling!

 

Frans Woortmeijer

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.