IMG_2134

4 mei in de Hofkerk

Zoals al jaren gebruikelijk is ook dit jaar op 4 mei weer een herdenkingsviering in de Hofkerk. Het thema van dit jaar:
.
.

De littekens, die de Tweede Wereldoorlog achterliet en nog steeds voelbaar zijn.

 .
Tijdens de herdenking laten wij ons leiden door de volgende gedachte:
Er is geen ander, er is alleen wij. En het is altijd wij geweest. Wij.
.
Toelichting
.
Om stil te staan bij het leed en de onderdrukking toen, in de wetenschap dat ontmenselijking en oorlogsgeweld tot op de dag van vandaag doorgaan.
.
De bijeenkomst begint om 19:30 uur
.
We hebben 3 sprekers.
.
Het geheel is voorzien van orgelmuziek.
.
Om 20:00 uur nemen wij 2 minuten stilte in acht. Vervolgens klinkt het Wilhelmus. Wij leggen bloemen bij de namen van de gevallen slachtoffers die zijn genoemd in de Mariakapel.
U bent van harte welkom!
.
Paul v.d. Elst
004289_urbanuskerk_bovenkerk

Parochie-excursie naar St. Urbanus in Bovenkerk

De leden van de Parochievergadering (PV) en andere belangstellenden vanuit onze kerk zijn van harte uitgenodigd om op 6 juni a.s. op parochie-excursie te gaan naar de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Daar zal pastoor Eugene Jongerden ons om 19:30 uur verwelkomen. Hij zal ons dan vertellen over deze recentelijk gerestaureerde kerk die enkele jaren geleden zwaar door brand werd getroffen en welke na een fusieproces centrumkerk is geworden.

Wij verzamelen om 18:45 op het kerkplein van de Hofkerk. Het is fijn als de mensen die met een auto komen anderen willen meenemen. Als u mee wilt, geeft u zich dan uiterlijk 2 juni bij mij op via renevaneunen@gmail.com of 06 44 89 67 99.

René van Eunen  

 

20240406_200705 (1)

“Ik bied ze een luisterend oor”

Het Parool publiceert al jaren elke zaterdag het relaas van een Amsterdammer die weinig te besteden heeft, maar wel iets dringend nodig heeft. De week daarna blijkt dat er vrijwel altijd iemand is, die de wens van deze Amsterdammer vervult. Wie schetst mijn verbazing, dat ik vandaag in het Parool onze eigen pater Owusu tegenkwam.

Het Parool zal het mij hopelijk niet euvel duiden als ik het artikel hier integraal overneem.

De Ghanese pastoor Edmund Owusu kwam tien jaar geleden naar Nederland, en zet zich sindsdien in voor mannen met hiv. Bij dat werk zou een laptop goed van pas komen. Kosten: 550 euro.

 

“Missiewerk is ondersteuning en troost bieden,” zegt pastor Edmund Owusu (43) halverwege het gesprek. Hij zit in de serre van de pastorie van de Sint Urbanuskerk in Duivendrecht, waar hij woont. In de achtertuin van de kerk vertoont de donkere aarde van Owusu’s moestuin prille tekenen van de lente: ontluikende groenten steken de kop op. Samen met mensen uit de buurt verbouwt Owusu groenten, waar ’s zomers maaltijden van worden gekookt. “Missiewerk wordt geassocieerd met het aanprijzen van de kerk en het geloof, maar in deze tijd speelt missiewerk zich niet af in de kerk, maar buiten de kerk. In de samenleving is onze hulp veel meer nodig.”

 

Waar Owusu vandaan komt, is kerkbezoek een vast gegeven. “In Ghana zit de kerk altijd vol, daar hoef je als pastoor niet zoveel voor te doen. Nadat ik was ingewijd, besloot ik dat ik missiewerk wilde doen want daar lag een uitdaging. Dat past goed bij mij, ik wil altijd pionieren.” Hij sloot zich aan bij de internationale missiecongregatie Societas Verbi Divini en belandde in Nederland. “Lange tijd werden Nederlandse missionarissen naar allerlei uit- hoeken van de wereld gestuurd, maar er is een tijd aangebroken dat de vruchten van hun werk terug naar Europa komen om hier te helpen.”

 

Geestelijke ondersteuning

 

Wat hem aantrok in het Nederlandse kerklandschap, was de afbrokkelende populariteit van de kerk. “Hier moet je creatiever zijn, je moet mensen een reden geven om naar de kerk te komen. Bovendien ligt de toekomst van missiewerk in Nederland in de samenleving, buiten de muren van de kerk.”

Sinds 2016 is hij vanuit die gedachte betrokken bij Shiva, een organisatie die mensen bijstaat die hiv hebben. Owusu zette als vrijwilliger het project Positive Brothers op, en sinds 2019 is hij ja in dienst bij de stichting.

Binnen Shiva biedt Owusu geestelijke ondersteuning, begeleidt hij vrijwilligers, is hij projectleider en verzorgt hij trainingen. Zijn voornaamste doelgroep zijn hiv-mannen met een migratieachtergrond. “Voor hen was nog niet echt een plek in Nederland. Vanwege hun cultuur of hun geloof voelen ze zich niet op hun gemak bij bijvoorbeeld een organisatie als COC, die zich inzet voor homomannen met hiv.”

“Voor de mannen waar ik mee werk, is hiv niet een kwestie van medicijnen krijgen en door- gaan met je leven. Ze voelen zich vaak eenzaam, durven er niet openlijk over te praten en zijn  bang veroordeeld te worden. Vanuit hun geloof speelt ook nog weleens de gedachte mee dat de ziekte een straf is voor je zonden. Door ze in contact te brengen met lotgenoten, proberen we ze van hun eenzaamheid af te helpen. We bieden ze een luisterend oor.”

“De Positive Brothers zijn mannen die als maatje optreden voor mannen die met hun ziekte worstelen,” legt Owusu uit. “Er bestond al zo’n initiatief van Shiva voor vrouwen, de Positive Sisters, maar voor mannen was het er nog niet.” Owusu heeft zich sinds zijn eerste dag bij Shiva ingezet voor deze mensen, met als resultaat dat zo’n vijftig mannen zich de afgelopen jaren hebben aangesloten. “Laatst nog sprak ik een man die ik in contact heb gebracht met de groep. Hij zei na afloop van een bijeenkomst: ‘Pas nu voel ik me niet meer zo ontzettend alleen.’ En ja, daar doe ik dit voor.”

 

Computerwerk

 

Hij is vier dagen per week werkzaam voor Shiva, waarvan hij een salaris ontvangt dat rond het wettelijk minimum ligt. Twee dagen per week zit hij op kantoor, de andere dagen werkt hij vanuit huis of op locatie. Op kantoor heeft hij een computer tot zijn beschikking, maar daarbuiten niet. “Ik probeer al mijn computerwerk in die twee dagen te proppen, maar het zou heel fijn zijn als ik buiten kantoor om een laptop kan de gebruiken.” Het zou hem en zijn werk flink ten goede komen, maar de financiële middelen voor zo’n aanschaf ontbreken.

Bien Borren – Het Parool

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl.

Meer info: http://amsterdammerhelptamsterdammer.nl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

20240329_202749

Henny en Els Steggerda krijgen de paaskaars

Traditiegetrouw is dit jaar op Goede Vrijdag de paaskaars van het afgelopen jaar uitgereikt aan één of meer parochianen die zich het afgelopen jaar – en meestal véél langer, hebben ingezet voor onze parochie.  De keuze voor de ontvanger(s) wordt gemaakt door Bert Hilhorst, onze hoofdkoster. Dit jaar waren de ontvangers Els en Henny Steggerda.

Henny is actief in de stichting Beheer, zingt op de LWM en is de technische vraagbaak bij de streamingploeg. Els is al jaren actief in de koffieploeg en ook zij zingt in de LWM. Ook treedt ze vaak op als lectrice tijdens een viering.

Zoals elk jaar heeft Bert ook nu weer een terechte keus gemaakt! Els en Henny, veel plezier met de kaars!

 

carte

Vraag om hulp vanuit Indonesië – Update

Vandaag ontvingen we de volgende aanvulling van Ady Karsten op onderstaand verzoek:

Er appte mij vandaag iemand, dat zij een bedrag wilde overmaken aan het project van Margot, maar dat dat niet lukte omdat een bankcode ontbrak. Ik heb Margot geappt en ze antwoordde:
Ik ben weer in Nederland
Ik weet dat ik geen landcode heb vermeld . Jullie kunnen beter geld naar mijn rekening sturen want anders gaan er transferkosten af en dat is niet weinig,
Mijn rekeningnummer is
NL 11 INGB 0001 8939 41
Ik heb nu nog € 3000 nodig.
Tot zover Margot!
Ik hoop dat je dit zou kunnen vermelden op de site, het zou jammer zijn als er onnodig kosten worden gemaakt.
Hartelijke groet,
Ady

 

Beste lezers,

onlangs kreeg ik een paar appjes van mede-parochiane Margot van Dam-Sudjono, bij velen van ons bekend. Margot is jarenlang vrijwilliger in onze parochie geweest, onder meer maakte ze lang deel uit van de Caritasgroep.  Margot is van Indonesische afkomst, en gaat regelmatig naar Indonesia om ook daar te werken als vrijwilliger. Met name is ze daar bezig voor wat wij altijd noemden het Huis van Pater Janssen, in Pematang Siantar, Noord Sumatra. Dit tehuis werd enige tientallen jaren geleden opgezet door de inmiddels overleden Nederlandse missionaris Pater Janssen om er zwaar gehandicapte (wees-)kinderen te kunnen opvangen, die voordien om allerlei redenen door de ouders aan hun lot werden overgelaten. De verzorging van de kinderen (en inmiddels ook ouderen, die er als kind zijn opgenomen) is er grotendeels in handen van religieuze zusters.

Wij als parochie (en ook onze PCI) hebben dit project in het verleden meermaals van harte financieel gesteund.

 

Of het huis inmiddels ook financieel ondersteund wordt door de Indonesische overheid is mij nog niet duidelijk. Wel dat het is ondergebracht in de stichting Bhakti Luhur (hoofdkantoor in Malang).

 

Margot is zeer betrokken bij dit huis. Zij heeft in het verleden heel veel acties voor het huis georganiseerd, maar is daarnaast ook persoonlijk zeer betrokken omdat zij een van de weeskinderen officieel heeft geadopteerd. Hierbij staat ze garant voor de financiële ondersteuning van dit meisje, genaamd Grace. Grace is zeer ernstig verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Ze lijdt aan cerebrale parese, en kan bijna niets. Zij bewoog zich altijd schuivend voort over de grond. Maar, appte Margot, `haar verzorgster, Zuster Lena vond dat Grace fysiotherapie moest krijgen, en na maanden fysiotherapie kon Grace een paar stappen strompelen. En ze kan nu op een stoel zitten.` Zo krijgen alle kinderen cursussen of activiteiten aangeboden om hun beperkte mogelijkheden te helpen ontwikkelen. Maar dat kost geld. Ook het vervoer van en naar activiteiten en cursussen kost veel geld, dat er niet is.

 

Margot stuurde een aantal foto´s mee, die hier helaas niet kunnen worden afgedrukt, maar waarop een keurig huis te zien is met kinderen en volwassen patiënten die zichtbaar blij zijn en goed verzorgd. Margot zegt zelf over de zo zwaar gehandicapte Grace: `Het is niet te begrijpen maar ze is vrolijk en nooit somber`

 

Maar nu heeft het huis dringend hulp nodig, zegt Margot:

Ze appte:

 

`Hallo Ady,
Ik ben nog steeds in Indonesia en ben druk bezig met een project. Wij hebben besloten om een auto te kopen voor het Huis van Pater Janssen, Bhakti Luhur, in Pematang Siantar, Noord Sumatra.´

 

`Een klein busje voor 8/9 personen`

 

 `Normaal zou ik nooit zo bedelen, maar de schrijnende situatie dwingt me hiertoe`

 

`De meeste mensen vragen zich af waarom er geen kop van de stichting boven mijn proposal staat. Ik heb briefpapier en enveloppen van de stichting maar mijn raadsman vond het beter om die niet te gebruiken want dan heeft de stichting het recht om geld van ons project te gebruiken. Ze heeft op dit moment ook geld nodig om de 2 busjes, die in de garage staan, te repareren. Dit betekent voor Pematang siantar iedere keer uitstel. Nu is het mijn privé project. Helaas moeten de mensen maar mij vertrouwen dat ik geen misbruik maak van hun gift.
Zodra we het busje gekocht hebben, gaan we officieel te werk en overhandigen het busje, onder toezicht van Pater Michael Hutabarat van de parochie Pematang siantar, aan panti Bhakti Luhur aldaar. Pater Michael heeft ook de verdere controle over het busje.
De stichting in Malang, Oost Java, weet hiervan en geeft haar toestemming voor dit project. `

 

´Vrienden die bereid zijn om samen met ons de auto te kopen, kunnen hieronder de gegevens vinden die hiervoor nodig zijn.

Bank : Bank Central Asia
Rek..nr.2133330330
Naam. Tandyo Hasan Dr.
Na storten melden bij M.T. Sudjono +31683798416`

 

Tot zover de berichtjes van Margot.

U begrijpt, wij als Caritasteam bevelen dit project van harte bij u aan. Margot appte dat ze inmiddels al 10.000 euro gedoneerd heeft gekregen van de in totaal 15.000 euro die nodig is voor het busje. Maar er is dus nog 5000 euro te gaan!

 

Wij hopen van harte dat u Margot en de kinderen niet vergeet!! Alle bijdragen zijn welkom, groot of klein!

Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Margot van Dam-Sudjono zelf. Stuurt u haar gerust een berichtje, haar telefoonnummer is  +31683798416.

 

Namens de Caritasgroep Hofkerk,

 

Ady Karsten

Logo-sams-kledingactie (orgineel)_0

Kledinginzameling voor Sams Kledingactie (ten bate van basisonderwijs in Ethiopië

Op zaterdag 20 april a.s. van 09.30 tot 11.30 uur is weer de halfjaarlijkse kledinginzameling voor Sam ́s Kledingactie! Goede, draagbare kleding en schoenen kunt u dan weer komen inleveren bij de Hofkerk.

En in beperkte mate mogen ook tassen, accessoires, speelgoed en knuffels ingeleverd worden, mits deze ook schoon en heel en herbruikbaar zijn.

Wat gebeurt er met uw gedoneerde spullen?

Sam’s verkoopt de gedoneerde spullen aan bedrijven in tweedehands goederen. De netto opbrengst wordt besteed aan projecten van moederorganisatie Cordaid, die er naar streeft om zoveel mogelijk kinderen over de hele wereld basisonderwijs te bieden.

 

Met onderwijs kans op een betere toekomst

Cordaid stelt dat kinderen die naar school gaan en hun school afmaken, later meer kans hebben op een beter betaalde baan, en dat zij op latere leeftijd trouwen en een gezonder gezin krijgen. Bovendien sturen zij vaak op hun beurt hun kinderen – zonen én dochters – ook naar school en daardoor gaan ook dezen daarmee een betere toekomst tegemoet.

 

Het district Shabee Sombo in Ethiopië 

 

Deze keer komt de opbrengst van de inzameling ten goede aan een project van Cordaid in het Shabee Sombo district in Ethiopië. Hierbij gaat het om het verbeteren van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs aldaar. Want in het district Shabee Sombo zijn weliswaar 54 scholen, maar toch zijn er heel veel kinderen in dat district die geen basisonderwijs (kunnen) volgen. En dan is het ook nog zo dat  ruim de helft van de kinderen die wel aan de basisschool beginnen, er vroegtijdig mee ophoudt.

Dat is te wijten aan een aantal oorzaken: aan de hoge kosten voor de materialen die kinderen voor school moeten aanschaffen, aan het ontbreken van hygiëne- en menstruatiekits, aan de beperkte sanitaire voorzieningen en de vaak slecht opgeleide leraren. Daarnaast beperken economische en culturele problemen (vroegtijdige huwelijken) de toegang tot het onderwijs aanzienlijk.

 

Maar Cordaid heeft al eerder een project als dit in een andere Ethiopische regio (de Borana-zone), opgestart, en heeft daar inmiddels volgens eigen zeggen veel succes geboekt. Zoveel dat ze nu het project hebben uitgebreid naar deze regio, waar het is opgestart in schooljaar 2022-2023. En volgens Cordaid (dat de resultaten elk semester beoordeelt) zijn er nu al veelbelovende resultaten te zien.

Maar het is van cruciaal belang dat het project nog wat langer kan doorlopen om de bevolking te laten geloven in de verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs. Dus roept Sam`s ons op om mee te doen met de inzamelingsactie, zodat wij met onze gedoneerde spullen een opbrengst genereren die het project een langere adem biedt.

Cordaid hanteert in deze projecten de methode `Prestatie Gericht Financieren`, en dat lijkt te werken: voortdurend monitort Cordaid de schoolresultaten, en na elk semester wordt er, op basis van deze resultaten, een subsidie aan de scholen toegekend die vrij besteed kan worden. Bijvoorbeeld aan de  motivatie of bijscholing van de leraren, of aan les- en leermateriaal. Daarnaast kan het ook besteed worden aan hygiëne- en menstruatiekits, om meisjes met meer vertrouwen en zelfverzekerdheid terug naar school te laten gaan.

Met deze methode wil Cordaid scholen stimuleren hun prestaties en omstandigheden te verbeteren, zodat meer kinderen de kans hebben te ontsnappen aan de armoedecirkel en een toekomst kunnen creëren. Zoals Nelson Mandela ooit zei: “Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.”

En dankzij uw kleding en schoenen kunnen we vele kinderen helpen kansen te creëren voor hun toekomst. Door uw steun kunnen kinderen weer naar school!

 

Wat mag wel en wat mag niet worden ingeleverd?

WEL

U helpt Sam’s het meest met goede, herdraagbare kleding en schoeisel.

Dat heeft voor Sam’s de hoogste opbrengst en zo kunnen zij meer geld doorgeven aan de mensen die het het hardst nodig hebben.

In beperkte mate kunnen ook tassen, accessoires, speelgoed en knuffels ingeleverd worden, mits deze ook schoon en heel en herbruikbaar zijn.

NIET

Vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden, matrassen, tuinkussens, huishoudtextiel en

vloerbedekking worden niet ingezameld, want dit geldt voor Sam’s als afval dat zij tegen betaling moeten afvoeren. Dit kost veel geld en dat gaat dan ten koste van de opbrengst.

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl.  U kunt ook contact opnemen via 088-2080100.

Wilt u misschien de digitale nieuwsbrief van Sam ́s ontvangen? U kunt zich aanmelden op  www.samskledingactie.nl

 

 

20240317_221629 (1)

Gregoriaanse Vesper door Vrouwen-schola Jubilemus Domino

Op 16 maart 2024 bracht de Vrouwen-schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel in de Noordbeuk van onze kerk een Gregoriaanse Vesper ten gehore, behorende bij de vooravond van de 5e zondag in de 40-dagentijd.

 

In de tijd voor Pasen is het in de Martelaren al jaren gebruikelijk dat er een vesperviering gehouden wordt, maar het was de eerste keer dat gekozen is voor een Gregoriaanse vesper.

In de Nederlandse kloosters wordt sinds de uitwerking van het tweede Vaticaans concilie de getijden in het Nederlands gezongen waarbij gebruik gemaakt wordt van de schitterende psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, op een toonzetting van een aantal Benedictijner monniken.  Dat heeft het voordeel dat bezoekers van die vieringen, als ze dat willen, betrekkelijk makkelijk kunnen mee-zingen. Nadeel is dat de schoonheid van de vele eeuwen lang gebezigde gregoriaanse koorzang in de vergetelheid dreigt te raken.

 

Heel mooi dus dat Catharina Bonsel met haar kleine Vrouwen-schola  het aangedurfd heeft zo’n traditionele, geheel gezongen,  vesper te doen herleven. En het koor is niet over één nacht ijs gegaan. Het weekend, voorafgaand aan de uitvoering, hebben zij doorgebracht in het Lioba klooster in Egmond. Enerzijds om in de juiste stemming te komen, anderzijds om heel intensief te oefenen!

En dat heeft rendement opgeleverd, want de uitvoering van de vesper was een groot succes. Ongelooflijk hoe mooi de gezangen door de acht-vrouw sterke schola ten gehore werden gebracht.

Het was een uitvoering, die zeker in de toekomst een keer voor herhaling vatbaar is.

Na afloop van de viering, waarin Ari van Buuren een korte meditatie verzorgde, verraste Catharina de aanwezigen op een korte maar gedegen uiteenzetting over Gregoriaanse muziek, waarbij ook nog door de aanwezigen gezongen werd.

 

Als kers op de taart werd als slot een deel van het “O magne Pater” van de Duitse mystica Hildegard von Bingen (1098-1179) ten gehore gebracht.

De avond werd besloten met de bekende voedzame soep van Janneke en Liesbeth.

Vesper

Vesper in de Vasten

Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus.

Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere gezamenlijke maaltijd.

 

De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.

 

Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zondagse themavieringen over het lijden in de wereld.

Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten.

 

Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke soep en een broodje.

Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject “Schoon water op West Timor”.

Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com

Van harte welkom!

Janneke

 

job

Themavieringen voorjaar 2024 – Het kwaad in de wereld

In de Martelaren kennen we al jaren in de Adventstijd de maand van de Gastsprekers. Sinds vorig jaar hebben we in de 40 dagentijd een drie- of viertal themavieringen, waarbij onze eigen voorgangers de overweging over één thema houden. Vorig jaar was dat thema “Verlossing”, dit jaar gaan we proberen een voorzichtig antwoord te vinden op de moeilijke vraag hoe het kwaad in de wereld komt.

Waar komt dat kwaad vandaan in een wereld waarin we toch naar het goed streven? Hoe komt het dat het slechte mensen vaak voor de wind gaat, terwijl goede mensen soms door het ene na het andere ongeluk worden getroffen? Hoe kan Auschwitz, Vietnam, Oekraïne, Gaza en nu weer Jemen?

Deze vraag stellen – gelovige – mensen al eeuwen en een echt antwoord is er nog nooit gevonden. Wij gaan daar in de 40-dagentijd mee aan de slag, maar pretenderen niet dat wij het definitieve antwoord zullen vinden.

 

De Amerikaanse rabbijn Harold Kushner (1935-2023) schreef een beroemd boek over dit thema: “Als het kwaad goede mensen treft”. Hij schreef dit boek nadat zijn zoontje, bij wie als baby de ziekte Progeria was geconstateerd, op 15-jarige leeftijd gestorven was. En hij nam als basis om deze ellende te verklaren het Bijbelboek Job.

Door het verhaal van Job te analyseren kwam hij tenslotte tot een voorzichtig antwoord op zijn vraag hoe het komt dat goede mensen zo vaak door het kwaad worden getroffen.

 

In de eerste van de themavieringen zullen wij aandacht besteden aan dit nog steeds zeer leesbare en goed doorwrochte boek.

De voorganger in de tweede viering zoekt de invalshoek bij Etty Hillesum, de Joodse vrouw die vrijwillig in Westerbork haar lotgenoten hielp en tenslotte in Auschwitz omkwam.

De  voorganger in de laatste viering laat zich inspireren door Dietrich Bonhoeffer, de Duitse theoloog en verzetsstrijder, die in WO II door de Duitsers vermoord is.

Op die manier proberen we tot een aarzelend antwoord te komen op de vraag “Waar komt het kwaad in de wereld vandaan?”

 

25 februari Frans Woortmeijer LWM
3 maart Frank de Haas en pastor Marianus Meerklank
10 maart Ari van Buuren LWM

 

Frans Woortmeijer

Vieringen

Zondag
10:30 uur: Liturgieviering. Dit kan afwisselend een eucharistie- of een woord en communieviering zijn. Zie hiervoor het liturgierooster,waar u ook nadere informatie vindt over de voorganger en het dienstdoende koor.

Contact

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam
Bereikbaar via voicemail op 020-6653830
E-mailadres:  secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

U kunt ook het contactformulier gebruiken.